Vítězové XXVIII. Grand Prix Architektů

Verdikt je tady! Podívejte se na vítěze v každé z devíti kategorií, které vybrala pětičlenná mezinárodní porota.

Hlavní ceny soutěže

Interiér menzy Koleje 17. listopadu.
Grand Prix Architektů
Fakulta humanitních studií UK – přestavba menzy Koleje 17. listopadu
Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Ing. arch. Viktor Rudiš sedící u stolu.
Cena za celoživotní dílo
Ing. arch. Viktor Rudiš
Ing. arch. Viktor Rudiš představuje významnou osobnost naší architektonické scény. Jeho pracovní i osobní život je spjat především s Brnem. Za Rekonstrukci a dostavbu pavilonu G na brněnském výstavišti získal Grand Prix Architektů v roce 1996.