Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 11:15
Přejít do místnosti

Telegraph

Ateliér a jména autorů

ječmen studio

Lukáš Blažek, Eva Blažková, Vojtěch Jemelka, Lucie Vyhlídalová

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Jungmannova 3, 779 00 Olomouc
investor
JUDr. Robert Runták, Hrnčířská 28, 779 00 Olomouc
dodavatel
Datum kolaudace
07/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Rekonverze průmyslového objektu bývalé továrny na telefony a telegrafy, později učiliště TOS na polyfunkční centrum. Nové funkce galerie, coworku, kavárny a lounge v nástavbě zajistí živý objekt po celý den. Konzervativní zachování továrních oken, přiznání železobetonového žebírkového stropu se stopami po olejových skvrnách zachovává původní průmyslové využití. Nástavba z utilitárních sendvičových panelů je logická pro nástavbu průmyslové stavby.

Jako je nová funkce, tak je nový interiér. Otevřená dispozice s průhledy přes celý objekt, vložení vertikálních spojení, nové otevřené atrium spojující kavárnu se střešní zahradou vytváří příjemné pracovní prostředí. Mobiliář svým tvarování a barevností odkazuje k původní barevnosti strojů. Budova Telegraph je pozadím pro umění. To je zde použito jak uvnitř tak vně. Budova je v provozu rok a pozitivně ovlivňuje své okolí událostmi, instalacemi soch i kultivací předprostoru s legální graffitti stěnou akcentující hlavní vstup.

technické informace

Třípodlažní objekt na nároží s minimálním dvorkem z 30. let 20. stol. se nachází v oblasti přednádraží v části Hodolany. Historický skelet je očištěn na kost, základy a sloupy jsou posíleny, aby unesly nástavbu. Ta je lehká ocelová a hladká. Starý dům je hrubý. Historický skelet je vystavený, maximum instalací je skryto v dvojité podlaze, aby pohledově nekonkurovaly. Tovární okna jsou důsledně repasovány a doplněny o vnitřní dřevěná / ocelová.

Nástavba je primárně prostor lounge, druhotně objem technického zázemí budovy. Ocelová konstrukce s ochozem a divadelními pojezdy pro visící obrazy a díla má dva prosklené pásy oken, ta na terasu je skládací. Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly. Dešťová voda je jímána a používána k závlaze střešní zahrady. Zastavěná plocha 507 m2 (477+ 30 m2 dvorek), Užitná plocha 1 512m2.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty