Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 15:15
Přejít do místnosti

Altán městské knihovny ve Vamberku

Ateliér a jména autorů

autor – MgA. Martin Kožnar, spolupráce – Ing.arch. Miroslav Bachura (studie), Ing. arch. Jonáš Kolařík (DSP), Ing. arch. Ondřej Hart (DPS)

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Vamberk
investor
město Vamberk
dodavatel
Datum kolaudace
10/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Místo je na spojnici mezi náměstím a fabrikami a denně jím prochází velké množství lidí. Velký potenciál, ale ostrá dekadence. Městská knihovna potřebuje zahradu a altán pro mateřské centrum, čtení, výstavy a večerní akce.
Komunikace, domek bývalých městských záchodků i zahrada městské knihovny jsou ve vlastnictví města. Proto bylo možné prostor parcely přizpůsobit změnou hranic pozemku s ohledem na maximální zvětšení zahrady knihovny. Na jejím konci je ve tvaru úhelného kamenu umístěn altán. Opěrná zeď vytváří sokl pro altán i větší zahradu. Konstrukce je dřevo-skleněná, ze strany zahrady průhledná, aby umožnila skrze altán vnímat krajinu za ním. Pultová zelená střecha posiluje vjem zahrady a propojuje ji se zelenou krajinou v dáli. Altán je letní knihovnou, hernou, výstavním i přednáškovým prostorem. Lavice k sezení slouží jako úložný prostor, police jsou regálem pro knihy. Zahrada je přístupná také z ulice pro veřejné akce nezávislé na provozu knihovny.

technické informace

Úroveň zahrady je v místě altánu o 3 m výše než ulice. Základy tvoří betonový fundus, který nese altán. Ten tvoří opěrnou zeď zahrady a vymezuje ulici. Konstrukce stěn altánu je kombinací smrkových KVH sloupků s příčníky zavětrovanými ocelovými ztužidly a jednou plnou, dřevěnou, sendvičovou (biodeskovou) stěnou. Strop je plný dřevěný panel podepřen pouze obvodovými stěnami. Konstrukce byla sestavena v tovární hale po jednotlivých panelech. Posléze opět rozložena a sestavena na místě, a následně vložena do připravených obvodových zdí. Do koruny zdi jsou v části altánu vsazené květníky s bezúdržbovými rostlinami-skalničkami. Chodníček v zahradě a betonová podlaha altánu je v barvě terakoty.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty