Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 14:00
Přejít do místnosti

Radnice pro Prahu 7

Ateliér a jména autorů

Atelier bod architekti s.r.o.

Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
U Průhonu 1338/38, Praha 7, 170 00
investor
Městská část Praha 7
dodavatel
Datum kolaudace
01/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Výrazové prostředky použité při rekonstrukci domu citují tvarosloví a matérii Holešovic, dům ctí historický kontext čtvrti, ctí její specifika, ctí průmyslovou estetiku v Holešovicích často postavenou na detailu z cihly. Byť je objekt výrazný, jeho výraznosti je docíleno pokornou cestou - použitím tradičních holešovických motivů. Původní objekt je očištěn na samotný skelet, na technickou nutnost – na nosnou konstrukci, kterou vnímáme jako krásnou. Krása inženýrských staveb tkví v jejich opravdovosti a upřímnosti. Proto ctíme velikosti stavebních modulů, rytmus konstrukce. Používáme motivy, které dělají z běžného domu dům vznešený – radnici. Ta téměř vždy mívala věž s hodinami. Původní gradující hmota je velice výrazná. Hodiny umístěné na nejvyšším místě hmoty jsou samozřejmostí. Použití rastru společně s hlubokými ostěními oken dodává domu na solidnosti a na nebývale výrazné plasticitě. Jasně rastrovaná fasáda odpovídá racionálnímu uspořádání provozů uvnitř.

technické informace

Objekt výrazovými prostředky s akcentem na tektoniku odkazuje k inženýrskému přemýšlení. Použitý materiál – cihla má podobnou vlastnost jako tektonika, je velmi stará, používá se už více než dva tisíce let. Koncept interiéru domu je postaven na rytmizování prostorů, na používání stálých materiálů. Strukturu nosné konstrukce v interiéru akcentujeme. Snažíme se o jasně rozpoznatelnou hranici mezi novým a starým, mezi nosným a vloženým. Tato jednoduchá úvaha vede při striktním dodržení k velmi výraznému rytmizování interiérových chodeb. Všechny nové příčky v chodbách nikdy přímo nedosahují k nosné konstrukci – k průvlakům a ke sloupům. Příčky se chovají jako vložené boxy - nejčastěji jsou využity jako úložný prostor pro kancelář. Každé patro má svojí unikátní barevnost podlahy, což povede k jednodušší orientaci v objektu. Významným prvkem, který propojuje všechny prostory interiéru, je kovový pohled s akustickou úpravou.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty