Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 13:15
Přejít do místnosti

Kaplička Čtyř svatých

Ateliér a jména autorů

ti2 architekti

Kamil Měrka

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
Perný kopec u Sobětuch (okr. Chrudim) 49.9310383N, 15.7702550E
investor
Obec Sobětuchy Pouchobrady 4 Sobětuchy 537 01 Chrudim
dodavatel
Datum kolaudace
09/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Polní cesta ze Sobětuch do Rabštejnské Lhoty je lemována mladým stromořadím. Nad hlavou krouží poslední větroně před návratem na blízké letiště, využívané rovněž vojskem pro seskoky parašutistů. Záměr obce vybudovat zde drobný sakrální objekt, zaznamenaný v územním plánu prostým křížkem, získal konkrétní formu. Prolnutím dvou prostorových křížů vznikl jednoduchý objekt se čtyřmi výklenky. Kontext místa přinesl zasvěcení kaple čtyřem patronům. Ti jsou zastoupeni stylizovanými symboly orientovanými na všechny světové strany. Česká země – Svatý Václav - Svatováclavská koruna, letiště a vojsko – archanděl Michael - meč, pole a zemědělci – Svatý Isidor - rýč, cyklisté a výletníci – Svatý Kryštof – poutnická hůl.
Konstrukčně je kaplička řešena jako svařenec cortenových plechů tloušťky 20 mm, pod kterým je umístěna nerezová schránka obsahující vzkaz budoucím generacím od místních dětí a vedení obce.
Objekt kapličky je doplněn lavičkou se štítkem stručně popisujícím použitou symboliku.

technické informace

Výška kapličky = 3 m
Hmotnost kapličky = cca 550 kg
Materiál - svařenec cortenových plechů tl. 20 mm, sedák z dubových trámů
Popisující štítek - pálení laserem do cortenového plechu tl. 5 mm

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty