Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 10:50
Přejít do místnosti

Fakulta humanitních studií UK – přestavba menzy Koleje 17. listopadu

Ateliér a jména autorů

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, Martin Klimecký

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Pátkova 5, Praha 8
investor
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8
dodavatel
Datum kolaudace
07/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Původní objekty menzy a kolejí architekta Karla Pragera zůstaly jen torzem nedokončeného areálu univerzitního kampusu na břehu Vltavy. Stavba menzy z 80. let minulého století měla nespornou architektonickou kvalitu odpovídající době svého vzniku. Pro nové využití však byla nutná radikální proměna.

Návrh přestavby zachovává vnější tvar a proporce původního objektu menzy. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. Dvorana s dvojicí jednoramenných schodišť je srdcem a společenským centrem fakulty. Po obvodu dvorany jsou umístěny konzoly galerií s přístupem do seminárních místností a pracoven pedagogů. Na nejnižší úrovni dvorany jsou společné posluchárny, aula, fakultní knihovna a děkanát. Prostoru dominuje sestava odpočinkového sedacího nábytku v oranžové barvě.

technické informace

Mezi použitými materiály převládá pohledový beton kombinovaný s jemnou kovovou sítí podhledů, černá stěrka podlahy a bílé truhlářské prvky.

Předsazený celoprosklený strukturální fasádní plášť slouží jako účinná akustická ochrana proti hluku ze silničního Městského okruhu v těsné blízkosti objektu. Zdvojená fasáda současně umožňuje přirozené větrání a regulované stínění vnitřních prostor. Zaoblení prosklených nároží je odkazem na původní architektonické ztvárnění stavby.

Zdroj tepla zajišťuje stávající plynová kotelna sloužící celému areálu budov. Jako zdroj chladu je využita chladící jednotka se vzduchem chlazenými kondenzátory. Vytápění i chlazení budovy zajišťuje podlahové topení v kombinaci s podhledovými fancoily. Řízení vnitřního prostředí, včetně regulace topení, chlazení, větrání (i přirozeného), stínění, osvětlení včetně možnosti stmívání, zajišťuje elektronický systém BMS.
Zastavěná plocha 4974 m2
Obestavěný prostor 69063 m3

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty