Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 16:25
Přejít do místnosti

Přístavba kanceláře ve Vysokém Mýtě

Ateliér a jména autorů

Prokš Přikryl architekti

Martin Prokš, Marek Přikryl

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
investor
MDS projekt s.r.o.
dodavatel
Datum kolaudace
03/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Nevelký dvorek, ve vnitrobloku za hlavním náměstím, je vymezen slepými zdmi sousedních objektů, vše je zde natěsno. Tyto limity daly přístavbě tvar věže s minimálním půdorysem a natlačily ji na samou hranici, do severní části pozemku. Dvůr tak zůstal vzdušný a zároveň stavba v této pozici nestíní ani neovlivňuje okolní objekty. Reflexní fasáda z hliníku odráží pestrý svět zadních dvorků, ze kterého přístavba čerpá svůj tvar i charakter a kam zároveň svou siluetou a přítomností přispívá. Osazením v druhém plánu je však z pohledu chodce neviditelná.

technické informace

Z důvodu omezeného přístupu na staveniště, proveditelnosti a rychlosti výstavby byl zvolen lehký dřevěný skelet, založený na pasech, s trámovými stropy a provětrávanou falcovanou fasádou, použitou zároveň i jako střešní krytina. Dispozice je jednoduchá – v každém patře jedna místnost. Mezi přízemím s jednací místností a patrem je skryté provozní schodiště. Podkroví je doplněné o ateliérové severní okno přes celou šířku místnosti, vyvažující minimalizované jižní okno. Úpravy v rámci stávajícího objektu zahrnují propojení s přístavbou ve všech patrech a obnovu technologií.

Úvahy o materiálu fasády nakonec vedly k přírodnímu hliníku z několika důvodů. Z hlediska požárního bylo nutné vybrat nehořlavý materiál. Požární důvody ovlivnily také umístění oken. Dále měla být fasáda montovaná a použitelná i na střechu. Nakonec rozhodlo hledisko architektonické – volbou reflexního pláště dům odráží živý svět okolo sebe a mění se v průběhu dne. Rozměry: výška 11,85 m, šířka 6,25 m, hloubka 4,9 m.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
D
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty