Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 15:15
Přejít do místnosti

Obnova krajiny kočárových koní

Ateliér a jména autorů

Ateliér Krejčiříkovi

Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D.

Typ projektu
Krajinářská architektura
místo realizace
Kladruby nad Labem
investor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem č.p.1, 533 14 Kladruby nad Labem
dodavatel
Datum kolaudace
11/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Krajina v Národním hřebčíně je od roku 1579 je utvářena pro chov Starokladrubských kočárových koní. Krajina byla po roce 1945 zanedbaná a zarostla náletovými dřevinami a zmizely vazby na okolní krajinu.

Výsledkem krajinářských úprav je obnovená pastevní krajina, která navozuje atmosféru starobylých pastevních luk z renesančního období určená nejen pro pastvu, ale především pro výcvik kočárových koní. Součástí výcviku je projížďka krajinou s komponovanými výhledy, které byly programově založeny a cizelovány v druhé polovině 19. století. Vypůjčené horizonty s hospodářskými stavbami, domy vrátných a věžemi kostelů po válce zarostly. Krajina byla zaslepena. Tyto kompoziční vazby jsme krajinářskými úpravami obnovili a vrátili krajině neobyčejný ráz. I díky tomuto projektu, byl zapsán v roce 2019 areál Hřebčína na seznam Světového a přírodního dědictví UNESCO.

technické informace

Bylo vykáceno přes 5000 stromů, převážně smrků a náletových stromů, aby uvolnily prostor pro starobylé duby. Příprava projektu a postupné uvolňování stromových veteránů probíhala 10 let, aby se snížil šok starých stromů z uvolnění v porostu. V poslední etapě bylo vykáceno 3500 stromů. Projektu předcházela revitalizace mrtvých ramen řeky Labe. Krajina je stabilizovaná proti výraznému přehřívání a zadržuje přirozeně vodu, což zvyšuje odolnost vůči dopadům klimatické změny. Dnes je tato krajina vrácena do podoby původní krajiny před regulací řeky Labe.

Plocha řešeného území 60 ha.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty