Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 14:00
Přejít do místnosti

Urbanistický generel ulic Londýnská / Bruselská – aktualizace 5/2020

Ateliér a jména autorů

Petr Franta – autor, Štěpán Sekera, Petr Sobotka, Danuše Kolenová, Lucie Laštovičková, Vratislav Brabenec, Hana Kačírková, Jiří Sedláček – PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., spol. s r.o.

Sylvie Hájková, Patrik Bílý – Oddělení územního rozvoje

Typ projektu
Urbanismus
místo realizace
Ulice Londýnská, Bruselská, Královské Vinohrady – Praha 2
investor
Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
dodavatel
Datum kolaudace
05/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Urbanistický projekt zahrnuje aktualizaci projektu navrženého naším ateliérem - Generel ulic Londýnská / Bruselská, jehož součástí byl dendrologický průzkum alejových stromů v ulici i v předzahrádkách těchto dvou ulic, návrh šesti nových alejových stromů a doplnění aleje, návrhy chodníků v jednotlivých blocích, dopravní řešení v území, přechody pro chodce, návrh parkování rezidenčních zón.

Zeleň předzahrádek v kombinaci s alejovými stromy jsou v urbanismu Královských Vinohrad i v rámci celé Prahy unikátní díky historickému vývoji této ulice. Vede pod ní přesně v její stopě 1. Vinohradský železniční tunel široký 32m, dlouhý 1146m (otevřen 1871). Urbanistický plán té doby ze statických důvodů určil šířku ulice na 32m – šířku tunelu.
Ochrana jedinečnosti urbanistického detailu Londýnské ulice je důležitý urbánní čin.

Podle tohoto urbanistického projektu Městská část Praha 2 postupuje v jednáních s vlastníky i městskými dodavateli a správci sítí při realizaci a zadání úprav.

technické informace

Nová aktualizace Generelu vyhodnotila již realizované úpravy Technické správy komunikací TSK. Nově byla upravena infrastruktura pro výsadbu zeleně, dláždění chodníků s bezbariérovou úpravou, realizace přechodů pro chodce, návrh úpravy dopravního řešení, infrastruktury sítí pro umístění podzemních kontejnerů na recyklování, návrh umístění městského mobiliáře, návrh doplňkové zeleně v předzahrádkách soukromých činžovních domů i alejových stromů.

Dále byla doplněna o evidenci funkcí městského významu i soukromých vlastníků domů, současně byla provedena rozsáhlá rešerše historických archivních materiálů, domů, jejich architektů i urbanistů tvořících tento soubor budov.

Díky zajímavému vývoji této ulice v rámci Aktualizace Generelu vznikla publikace „Londýnská ulice, příběhy domů a lidí“ autorů Petra Franty a Vladimíra Šlapety a výstava (06-07/2021) se spoluautory Sylvií Hájkovou a Patrikem Bílým.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty