Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 14:00
Přejít do místnosti

Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5 – část: celkový koncept, sadové úpravy

Ateliér a jména autorů

Living in green s.r.o.

Ing. Pavlína Elfová, Ing. Lenka Vyhnálková

Typ projektu
Krajinářská architektura
místo realizace
Park Santoška, 150 00 Praha 5 – Smíchov
investor
MČ Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov
dodavatel
Datum kolaudace
07/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Park Santoška na Praze 5 je místem s dlouhou historií, která je i dnes v prostoru zřetelně čitelná. Hlavním cílem rekonstrukce proto bylo navrhnout koncept, který bude v souznění jak s historickými souvislostmi tohoto prostoru, tak i s moderními požadavky na tento oblíbený rekreační park. Návrh do parku přináší nové možnosti sportovního využití, ale podporuje i místa pro klidný odpočinek ve stínu staletých stromů. Nenásilně podporuje stávající vegetaci a propojuje ji s novými plochami zeleně.

technické informace

Velké změny doznala cestní síť, kde v rámci rekonstrukce došlo k obměně nevyhovujících asfaltových povrchů za žulové kostky, které lépe korespondují s historickým charakterem místa. V jižní části parku, na místo skryté pohledům z cesty, byla umístěna venkovní posilovna, kterou návštěvníci parku rádi využívají. Byl obměněn a doplněn také mobiliář, včetně originální půlkruhové lavice z masivního dřeva. Stávající vegetace prošla nezbytnou údržbou a byly zde dosazeny nové dřeviny, které přirozeně navazují na stávající porosty. Osa hlavní vycházkové cesty, zakončené úchvatným výhledem na panorama Vyšehradu, je podpořena smíšeným trvalkovým záhonem s rostlinami pro stinná stanoviště.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty