Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 11:15
Přejít do místnosti

Budova Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Ateliér a jména autorů

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Na Okraji 1001/7, Ústí nad Labem
investor
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
dodavatel
Datum kolaudace
06/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Z torza kampusu vytváří návrh celek, který zapojuje do urbánní textury města. Používá pro to jasnou urbanistickou typologii, vytváří prostory a vazby s jednoznačným charakterem: náměstí, louka, park, promenáda, brána, městské schodiště, terasa. Náměstí v těžišti kampusu je jeho jediným městsky artikulovaným veřejným prostorem. Vstupuje se z něj do budovy CPTO. Výhled k protějšímu hřebeni Větruše však její objem neuzavírá, neboť je v úrovni parteru průhledný skrze průchod do parku i prostor menzy. Do náměstí se také otevírá foyer před trojicí auditorií ve východním křídle. V úrovni parteru je tedy náměstí vizuálně propojeno s „veřejnými“ prostory budovy. Tvar jejího objemu vytváří figuru jasně rozeznatelnou v obraze města.

technické informace

Architektura stavby je konkrétní ve své figuře, materialitě a prostorové struktuře, a to uvnitř i vně. Je utvářena jasným ustavením objemů a povrchů i hranice mezi vnitřním a vnějším. Současně však je její architektura tvořena rovněž abstrakcí. A to proto, aby byla lapidární. Jde přece o stavbu v parku. Abstrahovány jsou motivy okenních výplní: vizuálně skrývají plné parapety i okenní rámy. Základní prvek fasády – okno – je měřítkem antropometrické, jeho multiplikací v geometrickém řádu však vzniká celek měřítka velkého města či krajiny.Objekt má půdorysný tvar písmene L s delším křídlem položeným po vrstevnici. V tomto křídle jsou pracovny pedagogů, kdežto v kratším, příčném provozy používané studenty-učebny a laboratoře. V místě průniku obou je umístěno hlavní vertikální jádro a na ně navazující prostor respiria s výhledem na město a do údolí Labe. Největší přednáškové místnosti jsou situovány ve vstupním podlaží, další velké učebny o patro níže.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty