Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Vlněna – konverze brownfieldu

Ateliér a jména autorů

Studio acht / Ing. Václav Hlaváček, Ing. arch. Matěj Kuncíř, Ing. arch. Michaela Nováková, Ben Hoek, Bart Vos, Vojtěch Hlaváček

Typ projektu
Urbanismus
místo realizace
Administrativní komplex Vlněna, 602 00 Brno-střed
investor
CTP INVEST, SPOL. S R. O. CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec
dodavatel

CTP INVEST, SPOL. S R. O.
CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec

Datum kolaudace
01/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

První etapa revitalizace areálu bývalé textilní továrny Vlněna

Areál se nachází na dohled centra Brna v zastavěném území městského bloku o ploše cca 40 tis m², který je vymezen ulicemi Dornych, Přízová a Mlýnská. Východní hranici areálu tvoří říčka Ponávka. Komplex vznikl na místě původního brownfieldu – areálu bývalé textilní továrny Vlněna, který byl v důsledku svého původního využití částečně kontaminován.

V těsném sousedství novostaveb zůstal zachován původní Palác Bochnerů ze Stražiska, který je jedním z nejstarších neorenesančních paláců v Brně (postaven v roce 1867). I přes vypsaný demoliční výměr na celé území bývalé továrny se architekt ve shodě s investorem rozhodl palác zrekonstruovat. Při rekonstrukci se podařilo objevit zachovalé původní štukové stropy, celé schodiště a cenné nosné konstrukce v přízemí. Zachován by měl být i původní objekt Výtopny s komínem.

Při tvorbě konceptu pro tak rozsáhlé území bylo potřeba pracovat s měřítkem čtvrtí, kterých se bezprostředně dotýká. Velkoměstský charakter ulice Dornych byl inspirací pro odsazení a rozšíření ulice Přízova až k Bochnerově paláci. Tento nově vzniklý prostor ulici rozšiřuje na úkor pozemku investora a vnáší do ní díky v parteru umístěné kavárně a bistru život.

Uvnitř administrativního areálu vznikl otevřený vnitroblok s velkým podílem retailu a služeb (například coworkingový prostor Clubco) a volně přístupnou městskou zelení, ústící do zahrady za Bochnerovým palácem.

Vstup do vnitrobloku uvozuje dominantní a vizuálně exponovaná budova H. Netradiční, organicky pojatý tvar budovy H působí z každého místa na pozorovatele jinak – představuje ostroh, oblázek, který celý areál uvozuje směrem od centra Brna.

technické informace

Technické řešení fasády objektu H

Na fasádu objektu H jsou použity systémové flexibilní desky kotvené na hliníkové podkonstukci. Podkonstrukce je vyrektifikována do požadovaného tvaru daného projektem. Flexibilní desky jsou ohýbány a kotveny do podkonstrukce. Tímto způsobem je možno vytvořit nepravidelný půdorysný tvar doplněný i odklonem plochy fasády od vertikální roviny. Desky jsou dále opatřeny vícevrstvou omítkou s broušeným povrchem.

Rekonstrukce Bochnerova paláce

I přes vypsaný demoliční výměr se investor po dlouhém rozvažování rozhodl palác zachovat a zrekonstruovat. Nejdůležitější bylo zajištění základových a krovových konstrukcí, neboť celý palác měl silně porušenou statiku. Při rekonstrukci se podařilo objevit zachovalé původní štukové stropy, celé schodiště a cenné nosné konstrukce v přízemí. Zde vznikl prostor pro kavárnu či restauraci, horní patra byla upravena pro kancelářské využití.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
BREEAM–EXCELENT
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty