Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Tři domy a dvůr pod Lysou horou

Ateliér a jména autorů

Ing. arch. Martin Šilhan; Ing. arch. Jiří Papoušek / PAPOUSEK & SILHAN ARCHITECTS

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Ostravice 913, 739 14 Ostravice
investor
OSTRAVICE SPORT a.s.
dodavatel

IPS Třinec a.s.

Datum kolaudace
05/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Tři domy a dvůr je provozní areál určený pro údržbu golfového hřiště Golf & ski resortu v Ostravici, při jehož vzniku byly nastoleny mnohé úvahy o roli architektury a urbanismu na poli ryze pragmatických a účelových staveb. V dnešním uspěchaném a ekonomickými parametry svázaném světě většinou nezbývá prostor a čas řešit podobné stavby jinak, nežli s minimálními nároky na architektonické, urbanistické a materiálové řešení. Přistoupit k práci opačným směrem, se pro návrh stalo jasným východiskem a také výzvou.

Golfový resort v Ostravici je známý svou jedinečnou expozicí s výhledy na vrcholky Beskyd, zejména Lysou horu, obtížností hry a v neposlední řadě kvalitou hřiště. Právě kvalitně udržované hřiště se však neobejde bez dobrého zázemí údržby, a to stávající v bývalém zemědělském areálu svým nárokům již dlouhodobě nevyhovovalo. Investor pro výstavbu nového zázemí údržby vybral zbylý pozemek ve tvaru trojúhelníku, který od hřiště dělí potok Stříbrník, a který je v těsné blízkosti plánované výstavby bydlení a ubytování.

Z původních očekávaní stavby ve standardu plechové skladovací haly se tak úvahy o estetice stavby, členění stavby, a v neposlední řadě o vztahu ke svému širšímu okolí začaly ubírat jiným směrem, směrem k použití měřítka a estetiky, vycházejících z kontextu místa. Snaha o navázání na místní řemeslné tradice a vytvoření souboru objektů, které svým výrazem nebudou budoucí rezidenční výstavbě trnem v oku a sousedskou ostudou, daly vzniknout areálu, jenž svým uspořádáním a členěním na tři objekty definuje hospodářský dvůr. Ten se tak stává těžištěm celku, a zároveň skrývá běžný provoz před zraky okolí.

Ve schématu hospodářského dvoru je tak možné hledat hlavní inspiraci pro celé řešení. Členění areálu má mimo tuto historickou inspiraci své opodstatnění dále jak v logice provozu údržby, tak i ve snaze o efektivní využití parcely komplikovaného tvaru.

technické informace

První objekt je dvoupodlažní dřevostavba se sedlovou střechou sloužící jako šatny, zázemí zaměstnanců, kancelář, sklady a opravárenská dílna pro údržbu veškeré techniky. Druhý objekt je nevytápěný jednoduchý jednopodlažní ocelový skelet s dřevěnou fasádou, určený pro parkování strojů pečující o celý golfový resort. Třetí objekt, který areál odděluje od potoku a hřiště, je blok příslušenství s betonovými kójemi pro skladování sypkých hmot a s přístřeškem pro parkování.

Samotné objekty jsou vizuálně sjednocené pomocí materiálového zpracování fasád z dřevěných modřínových desek s lištami překrývajícími spáry a pomocí opakujících detailů klempířských prvků, oken a vrat. Řemeslný detail fasád, který se uplatňuje na řadě historických staveb nejen pod Lysou horou, ale i po celých Beskydech, objekty oživuje, rytmizuje a plastizuje. Jedná se přitom o čistě funkční konstrukční řešení pro snadnou údržbu celého areálu a přirozené stárnutí exteriéru staveb.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty