Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 12:25
Přejít do místnosti

Rodinný dům v Ostravě – Radvanicích

Ateliér a jména autorů

ti2 architekti

Kamil Měrka, Tomáš Kozel

Typ projektu
Rodinný dům
místo realizace
Na Štěpnici 1492/12, 716 00 Ostrava – Radvanice
investor
Manželé MUDr. Tereza Menšíková a MUDr. Aleš Menšík Na Štěpnici 1492/12, 716 00 Ostrava – Radvanice
dodavatel
Datum kolaudace
01/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

V Radvanicích – jednom z městských obvodů Ostravy – nalezl manželský pár pokrokově smýšlejících doktorů specifický pozemek. K severu svažující se louka má značně křivolakou hranici a dva protilehlé vstupy. Sousední domek reprezentuje současný český standard. Naproti němu statečně přežívá torzo ovocného sadu, který pamatuje největší slávu bývalé Nové huti Klementa Gottwalda okupující blízký horizont.

Úzká a dlouhá figura domu přirozeně kopíruje stávající terén. Částečně podsklepený přízemní objekt má tři výškové úrovně podlahy. Vnitřní prostory jsou půdorysně striktně zónovány a pod téměř třicet metrů dlouhou pultovou střechou ukrývají proměnlivou světlou výšku od intimních 2,3 m až po velkorysých 3,5 m. Odolná provětrávaná fasáda z trapézových plechů je na delších stranách prolomena okny a doplněna lapidární hmotou vstupu do suterénu.

V budoucnu je na pozemku počítáno s dostavbou garáže a zahradního přístřešku.

technické informace

Zastavěná plocha = 227 m2
Obestavěný prostor = 974 m3

Spodní stavba - bílá vana
Obvodové zdivo - pálené keramické tvarovky
Konstrukce střechy - dřevěné fošny
Fasáda - zateplení min. vatou, provětrávaná vzduchová mezera, trapézový plech
Střešní krytina - mPVC
Dřevohliníková okna
Podlahy - polyuretanová stěrka
Obklady koupelen - pryskyřičná stěrka
Truhlářské výrobky - březová dýha a překližka
Podlahové vytápění a kondenzační kotel
Větrání s rekuperací

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty