Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Revitalizace kostela Českobratrské církve evangelické na Smíchově

Ateliér a jména autorů

MCA atelier / prof. Ing. arch. Miroslav Cikán, doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Praha - Smíchov
investor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 – Smíchov
dodavatel

BREMA, spol. s r.o., AVERS, spol. s r.o

Datum kolaudace
12/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Zásadní změnou revitalizace není jen citlivá obnova interiérů historické budovy z 30. let 20. století, ale především proměna a obohacení života, který se odehrává nejen v ní, ale i v širokém okolí, společenství obyvatel Smíchova. Nové řešení otevírá budovu širší veřejnosti a stává se ohniskem komunitního života.

Hlavní sál díky mobilitě liturgických předmětů a chrámových lavic na pojízdných platech, flexibilnímu osvětlení a promyšlené akustice, nabízí vysokou variabilitu a univerzálnost pro rozmanité podoby liturgických, kulturních a komunitních setkání. Navazující nově vzniklé prostory se mohou proměnit v neformální kavárnu, hernu, knihovnu, přednáškový sál nebo klubovnu.

Nové liturgické objekty, které jsou formovány křivkami matematických funkcí kruhu, elipsy a paraboly, při specifickém postavení posluchače nabízí díky akustickým vlastnostem křivkových ploch prožívání prostoru a Slova v různých valérech zvukových proměn. Současné doplňky se soustřeďují do oblasti sofistikované prostorové akustiky, technologie řízeného osvětlení a AV medií.

Hlavní prostor reprezentuje současný otevřený přístup evangelického Sboru. Tomu odpovídá i civilnější charakter zvolených materiálů a tvarosloví: dřevěných nových objektů, očištěného původního dřevěného mobiliáře, obnovených dubových parket, jednoduchých forem původní výzdoby a ztišující jednotné barevnosti, alternující světelné přechody světla a stínu.

Výklenek presbytáře s kazatelnou a oltářní stůl tvoří s prostorem modlitebny celek. Konkávní parabolický tvar kazatelny evokuje náruč nabídnutou k obejmutí Slovem v jejímž ohnisku je umístěn eliptický stůl symbolizující zakrojený chléb. Ten může alternovat v dalších proměnách menší křtitelnice se zrcadlem hladiny vody. Vše v místě, kde se dá večer i přednášet, hrát nebo tančit.

technické informace
Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
F
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty