Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

POLYFUNKČNÍ DŮM ZENKLOVA

Ateliér a jména autorů

Aulík Fišer architekti / Autorský tým: Jakub Fišer, Kristýna Zámostná; autorská spolupráce: Ondřej Černý, Markéta Janderová, Oleksandr Nebozhenko, Tugce Yilmaz

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Zenklova 23, Praha 8
investor
Real Treuhand Reality
dodavatel

D&CC Czechia s. r. o

Datum kolaudace
01/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

V této části dolní Libně se tradičně do bloků regulovaný prostor prolíná nejen s fragmenty původní rostlé zástavby zdejšího židovského města, ale také se strukturou soudobých dostaveb území samostatnými solitéry. Toto vrstvení vytváří specifické prostupné území bez rigidního blokového schématu, blok vymezený uvedenými ulicemi má volnou, do určité míry hybridní formu, městská struktura si tu ponechává prvky původní periferie.

Nároží na okraji tohoto „bloku“ (v místě nevyužívané plochy sloužící dočasně jako parkoviště), jehož dostavbu jsme navrhovali, tak má velmi různorodé sousedství: střetávají se tu intenzivní městský charakter Zenklovy ulice, periferní poetika Koželužské a poměrně výrazné architektonické formy novodobých solitérních bytových domů různého měřítka. Dům je proto navržen jako určitý převodník integrující nejednoznačný charakter místa, hmotou, podlažností a tvaroslovím komponovaný s ohledem na prostředí a průhledy, ke kterým je jeho konkrétní část orientována.

Hmota vyrůstá na půdorysu původních staveb, dům je v parteru průchozí, v symbolické rovině obnovuje formou pěší cesty historickou stopu zaniklé ulice Jirchářské. Poměrně členitý objem stavby je s ohledem na vizuální pestrost okolí záměrně sjednocen jednoduchým motivem střídajícím okenní pásy a výkladce ve stylizovaném výškovém členění, propisujícím na fasádu do Zenklovy její vnitřní náplň (obchodní plochy, kanceláře a dále ve vyšších podlažích bydlení) tak, jak to bylo obvyklé u „městských paláců“ z první poloviny minulého století.

Specifika tvaru pozemku a hmotového řešení dodala navíc domu jeden důležitý prvek - prostor centrálního schodiště. Namísto standardních schodišťových sekcí jsme ji v jeho těžišti navrhli jako autentický středobod stavby, jako místo vzájemného setkávání či jen každodenního zážitku z prostoru. Průhledy, tvarování a hry světla tak mohou být pro obyvatele odkazem k poetice schodišť starých činžovních domů či imaginací zaniklých zákoutí původní staré Libně.

technické informace

Užitná plocha budovy 5480 m2, z toho:

Bytové jednotky 3-6NP 2595 m2
Terasy, lodžie bytů 3-6NP 442 m2
Kancelářské plochy 2NP 996 m2
Obchodní plochy 1NP 823 m2
Počet bytových jednotek 1+kk – 5+kk 46
Počet parkovacích stání 37
Počet nadzemních podlaží 6
Počet podzemních podlaží 1

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty