Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Obecní úřad Hluchov

Ateliér a jména autorů

Public Ateliér – Jiří Markeviř

Jaroslav Sedlák – FUUZE

Vendula Markevičová – Public Ateliér

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Hluchov
investor
Obec Hluchov
dodavatel
Datum kolaudace
01/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Obecní úřad Hluchov – původně renesanční tvrz přestavěná na barokní zámek, v 19.století sklady a kanceláře drahanovického cukrovaru. Po znárodnění byla budova modernizována pro kanceláře MNV, JZD a osvětovou besedu. Dnes obecní úřad, knihovna a společenský sál s výčepem.

technické informace

Záchrana chátrajícího objektu a přístavba sociálního zařízení. Úprava dispozice pro chod obecního úřadu a společenský sál s knihovnou. Oprava střechy, sanace prasklé klenby, úprava schodiště a rozšíření společenské chodby, výměna oken, rekonstrukce původního členění říms dvorní fasády ze zachovalých fragmentů. Uliční fasáda zachovává Charakter modernizace z padesátých let, zjemněna úpravou dělení oken nových dřevěných oken.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
D
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty