Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 10:50
Přejít do místnosti

Obecní knihovna Statenice

Ateliér a jména autorů

majo architekti

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Statenice
investor
Obec Statenice
dodavatel
Datum kolaudace
01/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Obecní knihovna stojí ve dvoře obecního úřadu ve Statenicích.
Vzniká na půdorysu staršího domečku a nové přístavby rozšiřující jeho užitnou plochu.

Lehká dřevostavba přístavby se stáčí společně s hranicí pozemku a je opláštěna falcovanou plechovou krytinou z předzvětralého titanzinku. Plech zrdcadlí oblohu a stíny vzrostlých jasanů.
Stávající část byla renovována v původním duchu.

Před knihovnou, která bude sloužit i volnočasovým aktivitám, setkáváním a dětským kroužkům, jsme obnovili zahrádku s lavičkou a ovocným stromem.

Uvnitř je nad vstupem a studovnou umístěno nízké patro pro dětské kroužky přístupné po ocelovém točitém schodišti. Hlavní část knihovny je převýšená do prostoru krovu, kam proniká denní světlo střešními okny. Prostor lemují vysoké regály knihovny ze světlé březové překližky. Starší zdivo bylo zbaveno omítky a opatřeno vápenným fasádním nátěrem.

technické informace

Původní domeček je zděnou stavbou, přístavba dřevostavbou. Přístavba je částečně založena na zemních vrutech z důvodu ochrany kořenového systému blízkých stromů. Vytápěná je řešeno jako elektrické, podlahové. K větrání je užito hybridního systému stěnových prostupů s rekuperací bez potřeby centrálních rozvodů. VZT.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty