Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 12:50
Přejít do místnosti

Lávka Farská Humna

Ateliér a jména autorů

refuelworks.com

Zbyněk Ryška & Jan Skoupý

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
Žďár nad Sázavou
investor
Město Žďár nad Sázavou
dodavatel
Datum kolaudace
11/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Lávka je součástí širšího projektu „Rozvoj cyklistických stezek ve Žďáře nad Sázavou a okolí“ a revitalizace parku Farská humna. Cyklotrasa je lávkou odkloněna ze silnice I/19 a umožňuje napojení čtvrti Stalingrad na centrum města bez nutnosti překonávat rušnou komunikaci I. třídy. Lávka spojuje oba břehy v místě příčné cesty parkem z Veselské ulice na levém břehu a Žižkovou ulicí na pravém břehu. Je vedena přímo jak v půdorysné stopě tak v podélném řezu. Z předmostí jsou navrženy schody k řece, které umožní přímý kontakt s vodou.

technické informace

Nosný systém je tvořen ocelovými I profily o výšce 45 cm spřaženými se železobetonovou deskou. Na obou březích je konstrukce vetknuta. Nosníky budou ošetřeny černou práškovou barvou. Železobetonová deska bude opatřena přímopochozí izolací. Lávka bude po obou stranách lemovaná zábradlím tvořeným dřevěnými prkny, kotvenými z vnější strany lávky.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty