Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 10:25
Přejít do místnosti

Hlídka na Stráži

Ateliér a jména autorů

Mjölk architekti

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
Rokytnice nad Jizerou
investor
obec Rokytnice nad Jizerou
dodavatel
Datum kolaudace
05/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Rokytnice nad Jizerou má dnes nové hlídače. Koncept projektu se zrodil z původního záměru obce postavit na vrcholu kopce Stráž, nebo lidově Strážník, klasickou rozhlednu. Morfologie kopce se ukázala nevhodná na stavbu vyhlídkové věže, a tak jsme se rozhodli pro koncepci několika zastavení na skalách, které vrchol kopce lemují. Inspirací pro lehké stavby ze dřeva a oceli nám byly postavy z erbu města Rokytnice. Na město dohlíží na skalách Strážníku čtyři patroni, symbolizující čtyři vesnice, které se v dávných časech spojily v město Rokytnice – Liška, Medvěd, Ovce a Horník – Hlídka na Stráži.

technické informace

Jedná se o 550 metrů dlouhou stezku začínající u takzvané skály Strážník. Stezka propojuje pět výrazných vyhlídkových objektů, jejichž forma je odvozena ze symbolů použitých ve znaku města: Lišky, Medvěda, Ovci a Horníka. K vyhlídce Liška je navržena doplňující vyhlídka Lávka. I přes stejné konstrukční a materiálové řešení mají jednotlivé vyhlídky svůj osobitý tvar a charakter. Všechny konstrukce jsou ocelové, opláštěné širokými fošnami z tvrdého dřeva. Zábradlí je tvořeno z ocelových profilů a vyplněno ocelovou sítí. Liška - 13 metrů dlouhá ležatá konstrukce. Lávka - 6 m dlouhá a 1,2 m široká plošina. Medvěd - 3,5 m vysoká vyhlídka. Ovce - 2,5 m vysoký drobek. Horník - 7,5 m vysoká konstrukce složená ze schodů.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty