Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti
Ateliér a jména autorů

Ark

Typ projektu
Rodinný dům
místo realizace
Ostravice
investor
soukromý
dodavatel

Základy a terénní úpravy – Pavel Gola
Hrubá stavba – ČAGAN s.r.o.
Střecha – ČAGAN s.r.o.
Okna – Tomáš Orság
Interiér – Tomáš Charbulák

Datum kolaudace
02/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Dům je do svého prostředí zasazen s maximálním důrazem na zachování původní morfologie terénu tak, aby byl citlivě zachován ráz místní krajiny.

Zahradní průčelí domu je plně otevřeno do volné krajiny, a naopak strana domu ke komunikaci je plně uzavřená a nenápadná. Průchozí technická část domu elegantně spojuje pobytovou terasu a vstupní předprostor domu, tzv. suchou nohou.

Blízkost lesa s drobným vodním tokem a panoramaticky otevřená zahrada jsou hlavní aspekty situace na pozemku, se kterými návrh pracoval. Blízkost lesa s drobným vodním tokem a panoramaticky otevřená zahrada jsou hlavní aspekty situace na pozemku, se kterými návrh pracoval.

Detailem, avšak tak silným, že domu udává jméno, je fasádní modřínové laťování, které vytváří nejen charakteristický vzhled objektu, ale zároveň svým natočením zajišťuje soukromí na pobytové terase vůči příjezdové cestě se zachováním výhledů do lesa i sousední louky, což je podpořeno lichoběžníkovým tvarováním pobytové terasy.

technické informace

Jedná se sendvičovou dřevostavbu na betonových základech (základové pásy + betonová deska). Zateplení je minerální vatou. Okna jsou hliníková s izolačními trojskly. Krytina střechy je falcovaný plech. Obklad fasády je neošetřený modřínový obklad. Interiér je obložen smrkovými palubkami. Finálním povrchem podlah jsou vinylové dílce.
Stavba sestává z jednoho stavebního objektu – samotného rodinného domu.

Obestavěný prostor: 1100 m3
Zastavěná plocha: 197 m2
Lhůta výstavby: 09/2019 – 02/2021
Investiční náklady: 6,5 mil,-


33.000,- / m2
5.900,- / m3

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty