Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 10:00
Přejít do místnosti

Bytový dům v Plzni na Roudné

Ateliér a jména autorů

PRO-STORY s.r.o.

Zábran, Houška

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Plzeň, Otýlie Beníškové 20
investor
soukromý
dodavatel
Datum kolaudace
01/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Návrh bytového domu uzavírá poslední volnou rohovou proluku. Dům je na exponovaném místě při vstupu do plzeňské čtvrti Roudná. Charakter Roudné je specifický cihlovými, sto let starými domy. Navrhujeme tento charakter i pro novostavbu. Důležitá je proporce oken, která se opět odkazuje k původní zástavbě. Parcela je velmi dlouhá a je určená již při původním rozvržení staré Roudné. Délku fasády nového domu proto rozbíjí místy velká okna. Dům má zvýšené nároží, které reaguje na zvýšené nároží protějšího domu a uzavírá tak urbanistickou kompozici se školou.

technické informace

Zásadním motivem domu je opravdová fasáda z cihel. Nechtěli jsme imitace a obkladové pásky. Cihly jsou zděné na betonové římsy a vše je sjednocené nátěrem.
Při zdění byl kladen důraz na lidskou ráci a nepravidelnost zdění byla vítána.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty