Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Bytový dům Bratislavská 51

Ateliér a jména autorů

CL3 s.r.o. / Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Radek Pasterný, Ing. arch. David Bureš

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Bratislavská 51, 602 00 Brno - Zábrdovice, Česko
investor
Statutární město Brno - Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno -bytový odbor
dodavatel

IMOS Brno, a.s.

Datum kolaudace
11/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Zadáním klienta, v tomto případě města Brna, bylo vytvořit levné nájemní bydlení, jež reflektuje požadavky na současné potřeby obyvatel. Úkolem bylo navrhnout tedy startovací byty pro vymezenou skupinu obyvatelstva, jenž může být znevýhodněna např. pro získání úvěru v bankovním sektoru.

Z čehož mimo jiné vyplynu, že důležitým aspektem při práci na zakázce byla i finanční dostupnost její realizace. Použitím levných materiálů, absencí detailů a efektivním prostorovým řešením jsme se pokusili dokázat, že úspornost a kvalita obytného prostředí nemusí být vzájemně v rozporu.Novostavba navržená do proluky v ulici Bratislavská nedaleko radnice Brno-sever svou polohou uzavírá nedokončený městský blok činžovních domů z předválečného období.

V kontextu Brna se jedná o městskou část s neopakovatelným charakterem, kde v bezprostřední blízkosti centra města probíhá proměna tzv. brněnského „Bronxu“ v moderní rezidenční čtvrť.

Stavbu tvoří sedmipodlažní hranol, protkaný pravidelným rastrem čtvercových otvorů. Střídající se okna a lodžie přináší výraznou geometrickou plasticitu do jinak čisté kubické hmoty. Tu doplňuje pobytová, zelení osázená terasa na střeše garáží ve dvorní části parcely a atrium s ovocnými stromy.

Sportovního ducha v kontrastu k přísně geometrické, čistě bílé fasádě stavbě dodává rudá podlaha společných prostor chodeb a schodišť, která se vine celým domem od vstupní haly až po kruhový světlík prosvětlující schodišťovou halu v horním podlaží.

Základní rozměr hmoty domu je dán tvarem parcely a okolní zástavbou. Půdorysně má parcela obdélníkový tvar šíře cca 23 m v uliční části. Římsa se nachází přibližně v úrovni hřebene okolních domů, tedy v sedmém nadzemním podlaží.

V přízemí budovy, hlavním vstupem bezprostředně navazujícím na ulici Bratislavskou, je navrženo technické zázemí domu (výměníková stanice, místnost pro uložení nádob na komunální odpad, úklidová místnost), příslušenství ubytovacích jednotek a nebytový prostor s hygienickým zázemím a denní místností personálu. Ve dvorní části 1 NP se nachází garáž pro potřeby obyvatel domu s devíti parkovacími stáními.

Ve druhém nadzemním podlaží je krom 3 ubytovacích jednotek navržena společenská místnost se vstupem na střechu garáže s extenzivním ozeleněním a parkovou úpravou.

V dalších pěti podlažích se nachází bytové jednotky o velikosti 1kk a 2kk. Největší jednotky orientované do dvora jsou upraveny pro užívání osob s omezenou možností pohybu a orientace.

technické informace

Konstrukční systém objektu je navržený převážně jako železobetonový monolitický, který tvoří základový rošt podepřený velkoprůměrovými pilotami a v jednotlivých podlažích železobetonové nosné stěny, sloupy a stropní desky. Ve vyšších podlažích jsou železobetonové svislé konstrukce částečně nahrazeny zděnými stěnami. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Jako tepelný izolant jsou navrženy tepelně izolační desky z minerální vlny, lepené a kotvené hmoždinkami. Svrchní vrstvu fasády tvoří armovací stěrka s vrchní silikonově pryskyřičnou stěrkovou omítkou bílé barvy. Střecha objektu je plochá jednoplášťová, vegetační.

Vnitřní příčky jsou navrženy z keramických tvárnic, instalační předstěny a přizdívky jsou řešeny jako pórobetonové, případně ze sádrokartonu. Výplně otvorů jsou v 1.NP navrženy z hliníkových profilů, ve vyšších podlažích mají okna plastové rámy a izolační zasklení. Vnitřní dveře jsou převážné plné, dřevěné, hladké, bezfalcové. Dveře dle potřeby pro užívání osob s omezenou schopností pohybu doplňují vodorovná madla ve výšce maximálně 900 mm, madlo je vždy osazeno z vnitřní strany dveří. Objekt je napojen na inženýrské sítě – veřejný vodovod, kanalizaci, silnoproud, sdělovací síť a parovod. Dešťové vody jsou svedeny do podzemní akumulační nádrže, ze které je řešena zálivka vegetační střechy nad garáží, přebytky dešťových vod jsou vypouštěny s regulovaným odtokem do kanalizační sítě.

Dům je vybaven nuceným větráním s rekuperací zajišťujícím výměnu vzduchu ve všech místnostech jednotlivých bytů. Odvětrávání prostoru garáže obstarává samostatná větev VZT. Vytápění v domě zajišťují radiátory. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je tlakově nezávislá parní předávací stanice umístěná v technické místnosti v přízemí domu. Dům je tedy napojen na veřejnou tepelnou soustavu města.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty