Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Zlínská zrcadla / Mirrors of Zlín

Ateliér a jména autorů

Loom on the Moon s.r.o. / Martin Hejl, Lenka Hejlová, Jan Nálepa, Natália Kaňová, Milan Martinec, Long Phi Trieu, Petr Janák, Vojtěch Šálek, Petr Prouza, Pavel Kosatík, Kateřina Šípková, Alexey Klyuykov, Michal Rataj, Matouš Hejl, Pink Productions, superlative.works, AVT Group

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
Sad Svobody, Soudní 1, 760 01 Zlín
investor
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
dodavatel

PINK Productions s.r.o., Veverkova 765/23, Praha 7, 170 00
AVT Group a.s., V Lomech 2376, Praha 11, 149 00

Datum kolaudace
09/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Výstava Zlínská zrcadla vznikla ku příležitosti výročí 700 let historie města Zlín, které se manifestovalo sérií multimediálních instalací v zámeckém parku.

První ze tří instalací pracuje s osobitým pohledem spisovatele Pavla Kosatíka na vývoj města a jeho okolí, který jsme následně doplnili a glosovali kresbou. Vznikl tak mezigenerační dialog mezi textem a obrazem, který je chvílemi v souzvuku, chvílemi v kontrastu.

Kromě této narativní části jsou v zámeckém parku ještě dvě další instalace.Imersní film je audiovizuálním zážitkem umožňujícím návštěvníkům prožít minulé okamžiky Zlína v různých dobách, sezónách, světle, v období rurálním, během požáru, při příjezdu prvního vlaku, v baťovském rozvoji, ale i v momentech současných. Jde o frame by frame malovanou animaci, která se chová ke každému okénku filmu jako k obrazu.

Poslední instalací jsou zrcadla Zlína. Lyrická konstelace tekutých tvarů, poeticky rozmístěných mezi nejkrásnějšími stromy zlínského parku, zrcadlí jejich koruny, plynoucí nebe a zvídavé kolemjdoucí návštěvníky. Duší této instalace je zvuková kompozice, která je oslavou cyklického času, střídání ročních dob, prodlužování a zkracování dnů, momentů rovnodennosti a slunovratů a zároveň funguje jako překvapivý sluneční kalendář nebo orloj. Podkladem pro hudební skladby, které v různých fázích roku parkem zní, bylo pečlivé mapování a studium zvuku zvonů ve zvonicích Zlínského kraje. Parkem se tak linou vibrace zvonoviny a vytvářejí zmenšený geografický otisk Zlínska.

Jednotlivé hudební multikanálové kompozice, stejně jako jejich přesná pozice v čase a roce, odpovídají pohybu slunce a hvězd. Zvuková hladina je podpořena pohyblivým světlem, které poskytuje nejen vizuální doprovod k zrcadlení a hudbě, ale také poetickou a hravou alternativu k nočnímu osvětlení parku. Tím dochází k souzvuku mezi světlem přírodním a uměleckým, mezi zvukem parku, hudební skladbou a plynutím času. Zrcadla Zlína se tak stávají dílem, které může existovat právě a pouze na tomto místě, v tomto čase.

technické informace

Výstava je složena ze tří navzájem významově propojených prvků:

1. Encyklopedie
Encyklopedie je jednoduchá dřevěná stěna o kruhovém půdorysu celkové délky cca 40 m a výšky 3 m. Její tvar se přizpůsobuje stávajícím stromům – ustupuje okapové linii jejich korun, což dává stěně dynamickou formu. Vnější plášť je zrcadlivý z leštěného ocelového plechu, vnitřní povrch z voděodolné překližky slouží jako plocha pro výtvarné ztvárnění 700 let historie Zlína.

2. Imerse
Část zvaná Imerse je v podstatě jednoduché letní kino. Projekční plocha je konstrukčně obdobná s Encyklopedií – kostra z voděodolné překližky je z obou stran obložena překližkovými deskami, vnitřní strana směrem k Encyklopedii je zrcadlivá z leštěného ocelového plechu. Tím vzniká mezi oběma zrcadlivými plochami – jednou rovnou a druhou oblou – pro diváky zajímavé optické divadlo.

3. Výpovědi
Poslední z prvků výstavy sestává ze skupiny zrcadel umístěných v trávníku mezi stromy, evokují dešťové kaluže. I jejich konstrukce je navržena jako lehká, neinvazivní. Základ je navržen na zemní vruty, které Výpovědi ukotví proti přemístění a převržení. Nad zemním povrchem bude umístěna jednoduchá tepelně a proti vlhkosti izolovaná skříň pro techniku. Samotná „hladina“ je navržena jako tenká deska s povrchem z leštěného nerezového plechu. Jednotlivé prvky jsou tvarově i velikostně různorodé – jako skutečné dešťové kaluže.Uvnitř každého prvku je umístěn reproduktor a světelná technika. Prvky jsou vzájemně propojeny a synchronizovány do imersní instalace.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty