Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Zámek Děčín – restaurování glorietu v Růžové zahradě

Ateliér a jména autorů

Tomáš Efler, Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Jana Strnadová, Jaroslav Svěrek

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Zámek Děčín, město Děčín, Ústecký kraj
investor
Statutární město Děčín
dodavatel

Generální dodavatel stavební obnovy: Stucco TM - Město Touškov s.r.o., jednatel a restaurátor Petr Toman
Kamenosochařské práce: restaurátor Jan Fedorčák
Kovářské práce: Miroslav Rosčuk
Sochařská výzdoba: Akademický sochař Jarmil Plachý

Datum kolaudace
09/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Restaurování vyhlídkového pavilonu výjimečné barokní památky situované v Růžové zahradě na zámku v Děčíně, dlouhodobě poškozeného povětrností a předchozími nevhodnými stavebními opravami. Obnova veřejně přístupné vyhlídky zahrnovala restaurování a opravu poškozené kamenosochařské architektury a sochařské výzdoby, opravy devastovaných zděných konstrukcí a zničených omítek včetně obnovy klenutých interiérů, doplnění řady řemeslných detailů a prvků a novou úpravu dolní dlážděné terasy s květinovým parterem. Obnova byla zakončena znovuosazením restaurovaných barokních originálů a kopií soch postav z antické mytologie.

technické informace

Autoři: Tomáš Efler, Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Jana Strnadová, Jaroslav Svěrek
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Zadavatel: Statutární město Děčín
Zástupce investora: primátor města Jiří Anděl, ředitelka zámku Iveta Krupičková a Miroslava Poskočilová, investiční technik Štěpánka Špačková
Studie a výchozí projekt: Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Jana Strnadová, Jaroslav Svěrek
Projekt aktualizace 2019: Tomáš Efler
Autorský dozor realizace 2020-2021: Tomáš Efler
Památkový dohled 2019-2022: Alena Sellnerová, Petra Andrejchová, Irena Klepalová
Zhotovitel: Generální dodavatel stavební obnovy: Stucco TM – Město Touškov s.r.o., jednatel a restaurátor Petr Toman
Kamenosochařské práce: restaurátor Jan Fedorčák
Kovářské práce: Miroslav Rosčuk
Sochařská výzdoba: Akademický sochař a restaurátor Jarmil Plachý
Geodetické práce a 3D skenování: Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, FF UJEP Ústí nad Labem, 2020-2021
Termín: studie a projekt 2008, 2014, aktualizace projektu 2019, realizace obnovy 2020–2021, znovuosazení sochařské výzdoby 2022
Foto: Petr Špánek, Tomáš Efler, Město Děčín
Celkové náklady realizace: cca 22 milionů Kč

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty