Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

ZÁKLADNA TECHNICKÝCH SLUŽEB V PRAZE – LYSOLAJÍCH

Ateliér a jména autorů

PROGRES architekti, Kamenická 4, 170 00 Praha 7 / Vojtěch Kaas, Jan Kalivoda

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Květová 375/22, 165 00 Praha - Lysolaje
investor
Městská část Praha - Lysolaje Praha - Lysolaje Kovárenská 8/5, 165 00 Praha 6
dodavatel

PSP - GDS, s. r. o.
Poděbradská 88/55
198 00, Praha 9 - Hloubětín
Česká republika

Datum kolaudace
04/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Při přípravě projektu jsme zjistili, že na rozdíl od zahraničí vzniká v ČR většina technických objektů bez architektonické péče. Časté jsou výrazné a nákladné stavby bez konceptu a kontextu, u kterých byl promarněn potenciál odhalit jejich neopakovatelnou poetiku.

Společně se zástupci městské části jsme si proto na začátku stanovili základní teze zadání. Funkčnost, pravdivost, variabilita, udržitelnost, respekt k okolí, kvalita vnitřního prostředí a edukativnost se staly hlavními tématy, která jsme dále hnětli, abychom získali vyvážený výsledek.

Přirozenému usazení do okolí pomáháme zapuštěním nízké hmoty do svahu. Vztah s okolní obytnou zástavbou navazujeme rytmizací fasád a použitím dřeva na hlavním průčelí. Jeho klidná plocha ožívá při provozu, kdy tep otvírání a zavírání jednotlivých modulů dává stavbě jedinečnou dynamiku.

Prostorová modulární pavučina prefabrikovaného betonového skeletu naplňuje maximální míru variability a dovoluje nám svobodně umístit dva provozy s rozdílnými nároky. Zároveň umožňuje pružně reagovat na budoucí změny požadavků.Větší technická část obsahuje garáže pro vozidla údržby, autodílnu, sklad materiálu a krytou deponii.

Menší část pro posádku má výrazně odlišné nároky na velikost místností, prosvětlení, akustiku, vnitřní teplotu i výraz. Proto jsme ji koncipovali jako nezávislou vloženou krabičku z lehké montované ocelové konstrukce v pasivním tepelném standardu. Ukrývá v sobě šatny se zázemím, dílnu, kancelář, teplé sklady a společenskou místnost, která slouží i při nočních směnách sněhové pohotovosti.

Lehkou konstrukci jsme využili i pro samostatný objem bytu správce ve druhém podlaží, který je i rezervou do budoucna a je možné ho rozšířit nad sousední moduly.

Zásadní roli ve fungování domu hraje prostorové nic - vstupní atrium. Slouží jako propojka s ulicí, hlavní vstup a komunikační uzel, jehož míru otevřenosti lze nastavit velkými otočnými žábrami. Jeho plášť ze skleněných tvarovek prosvětluje interiér jemným rozptýleným světlem. Je to polosoukromé místo setkávání, kde prší, roste tráva a pěstují se rajčata.

Použití přiznaných konstrukcí a pohledových materiálů bez dalších krycích vrstev podtrhuje celkovou autentickou výpověď.

technické informace

Vždy přemýšlíme o udržitelnosti a odpovědnosti za vstup do prostředí, ve kterém žijeme. Energetický a enviromentální koncept jsme řešili v čase, kdy nebylo toto téma ještě tak celospolečensky aktuální. Stavba díky tomu obstála i v době současné energetické krize.

Objekt má sloužit jako vzorová realizace a inspirace pro veřejnost. Veřejná stavba by měla jít příkladem v oblastech udržitelnosti, práce s obnovitelnými energiemi, standardu vnitřního prostředí i použitých materiálů.

Díky zapuštění do terénu si nevytápěná technická část udržuje stabilní teplotu a nepromrzá. Vytápěná část je zateplena v pasivním standardu, zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo. Fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm zajišťuje provoz domu i vybavení údržby. Dešťová voda je akumulována a znovu využívána pro provoz údržby a zálivku. Zelené střechy zlepšují mikroklima, zadržují vodu a zjemňují stavbu. Všechny vnitřní prostory jsou osvětleny přirozeným denním světlem a všechny pobytové plochy mají vysoký standard vnitřní akustiky.

Variabilita provozního uspořádání a použití trvanlivých materiálů prodlužuje životní cyklus.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty