Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 16:50
Přejít do místnosti

ZAHÁLKA

Ateliér a jména autorů

under construction architects / Bevk Perović arhitekti / Atelier Flera

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Mezi vodami 35, Praha 12 Modřany
investor
Horizon Holding / KARLÍN GROUP
dodavatel
Datum kolaudace
11/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Zahálka je nová moderní čtvrť v Praze 4. V několika etapách v sousedství golfového hřiště a Vltavy postupně vznikne sedm nadstandardních bytových domů, mezi nimi velkorysé parky s desítkami stromů, hřiště, pěstěné trávníky i louky, lemující biokoridor přírodního potoka. Tři mezinárodní architektonická studia a atelier krajinné architektury se spojily, aby společně vytvořily více než jen skvělé moderní bydlení v nových rezidencích.

technické informace

Dvě bytové věže propojuje společná garáž v podnoži s vjezdem v úrovni 2.PP. suterén slouží jako parkovací plocha se sklepy, menší část pak pro technologii a zázemí. Posazením objektů na této terénní vyvýšenině dojde zároveň k částečnému odclonění od okolní dopravy a zlepšení výhledů z bytů. Pěší přístup k nadzemním objektům je vyřešen pozvolným stoupáním po rampách z nástupní plazy ve východní části areálu v ulici Mezi Vodami.

Nadzemní části obytných věží jsou 14 respektive 12 pater vysoké. Jednu věž navrhoval český ateliér under-construction architects, druhou pak slovinský Bevk Perovič architekti. Každý dům má svůj nezaměnitelný rukopis, zároveň tvůrci vzájemně komunikovali například při výběru materiálů a areál působí harmonicky.
Vnější poloveřejný prostor slouží jako vstup a exkluzivní exteriér objektu. Jeho program je určen zejména pro obyvatele/nájemníky budovy a je napojen na veřejnou komunikaci jemnou terénní vlnou zeleně.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
BREAM Certifikát
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty