Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 10:00
Přejít do místnosti

Vyhlídka Špička

Ateliér a jména autorů

Mjölk architekti

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
Malý Špičák nad Tanvaldem
investor
město Tanvald
dodavatel
Datum kolaudace
12/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Cílem návrhu bylo vytvořit drobnou, ale výraznou architekturu. Stavbu jemnou a neuchopitelnou jako kapka rosy, která se své skály sotva dotkne. Vyhlídka má tři tenké ocelové nohy a lesklý břich, ve kterém se zrcadlí žula, stromy, lidé a nebe. Zrcadlený obraz na zakřiveném povrchu je deformovaný, barvy a odlesky se kroutí a mísí. Zážitek z pohledu na stavbu tak nikdy není stejný. Vyhlídka tu bude desítky let a navštíví ji tisíce lidi, ale každý si odnese jiný pocit pomíjivosti.

technické informace

Tvarem a materiálem vyhlídka odkazuje na bob. Výška navrhované plošiny je 7 m nad okolním terénem a 2,5 m nad vrcholem hlavní skály. Vyhlídka je navržena jako jednoduchá ocelová konstrukce rozkročená na třech nohách nad hlavní skálou. Tato trojice subtilních nohou vynáší vejcovité tělo vyhlídky, jehož spodní stěna bude lesklá a vypouklá. Vstup na vyhlídku bude pomocí dvojice žebříků. První povede od země k horní hraně skály a pro větší bezpečnost bude opatřen ochranným košem. Za ním bude následovat druhý žebřík, který povede břichem vyhlídky přímo na vyhlídkovou plošinu. Vyhlídka je založena na jednoduchém materiálovém řešení. Je vynesena na třech ocelových nohách. Ocelová nosná konstrukce vyhlídkové plošiny je ukryta pod leštěným nerezovým pláštěm, který zrcadlí okolní krajinu. Žebříky a zábradlí budou ocelové, kotvené přímo do skály.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty