Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Volnočasový Areál Jammertal v parku Folimanka

Ateliér a jména autorů

LOXIA / LOXIA a.s. - Ing. arch. Jana Mastíková

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
Park Folimanka, 120 00 Praha 2 50°04'01.7"N 14°25'49.8"E
investor
Městská část Praha 2 nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2
dodavatel

Gardenline, s.r.o.
Na Vinici 13/948, 412 01 Litoměřice

Datum kolaudace
06/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Cílem návrhu byla přeměna málo využívaného „plácku“ pod Nuselským mostem v atraktivní veřejný prostor v podobě volnočasového areálu, který bude nabízet celoroční využití díky plochám a zázemí pro řadu aktivit a sportů, a stane se místem, kde budou všichni Pražané, tedy nejen obyvatelé bezprostředního okolí, rádi trávit svůj volný čas. Na zanedbaném prostoru, kam roky nebyl důvod jít, se začne konečně žít.

Nový multifunkční areál je vybaven zázemím pro řadu aktivit a sportů, a nabízí tak návštěvníkům celoroční využití. Naleznou zde například víceúčelovou plochu, která bude od jara do podzimu sloužit zejména kolečkovým sportům. V zimě se pak plocha promění v kluziště pro veřejné bruslení.

Architektonické řešení vychází z urbanistické koncepce a vytváří sérii objektů, které se svým tvarem a materiály odkazují na jejich funkci. Jednotlivé objekty jsou propojeny pevnou plochou s mlatovým povrchem, která skvěle zapadá do řešeného území a navíc je vhodná pro různé druhy zatížení. V návrhu najdeme několik soliterních objektů, které jsou navázány na spojovací cestu. Tato hlavní spojnice společně se žlutým ocelovým schodištěm na severu areálu tvoří pomyslnou stuhu linoucí se celým areálem.

technické informace

Celkový areál se skládá z prodejního kiosku o hrubé podlažní ploše 45 m2 a 180 m3 obestavěného prostoru, toalet o hrubé podlažní ploše 25 m2 a 100 m3 obestavěného prostoru, schodiště s půdorysnou plochou cca 35 m2, kluziště o výměře plochy 880 m2, plochy pro cvičení cca 250 m2 a knižního stánku, který má zastavěnou plochu cca 15 m2. Vrtaná studna má celkovou hloubku 8 metrů, její průměr je 185 mm a zhlaví je tvořeno betonovou skruží o průměru 1 metru a výšky taktéž 1 metr. Uzavřená je dvoudílným betonovým poklopem.

Založení objektu Kiosku a Toalet je na betonové základové desce betonových pasech. Nosné ocelové pilíře schodišťových podest jsou kotveny na základových patkách. Multifunkční hřiště (kluziště) je založeno jako betonová deska. Objekt knižního stánku je taktéž založen na betonový základ.

Objekty Kiosku-občerstvení a Toalet jsou navrženy jako dřevostavby ze sendvičových samonosných konstrukcí tvořených nosnou částí např. KVH hranoly a tepelně izolační částí. Obvodové stěny a střešní plášť jsou řešeny jako sendvičová konstrukce tvořená KVH hranoly, tepelnou izolací, záklopem OSB desky/SDK desky a v případě střešního pláště také hydroizolací.

Záměr je napojen na sítě technické infrastruktury pomocí prodloužení stávajících přípojek (vodovod, splašková kanalizace) a nových přípojek dešťové kanalizace, elektroinstalace – silnoproud, elektroinstalace – sdělovací.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty