Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Vinařství THAYA

Ateliér a jména autorů

Jakub Cigler Architekti / Ing. arch. Jakub Cigler Ing. Jan Zajíček doc. Ing. Tomáš Bíma Ing. arch. Sujana Villafane Bohac Ing. arch. Tereza Ciglerová Anna Salingerová Msc. Ing. Kamil Plavec Ing. arch. Jan Šebek Ing. arch. Petr Šusta Arch. Andrea Perozo Ing. Eva Neumannová MgA. Ka

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
Havraníky 145, 669 02 , okres Znojmo
investor
THAYA vinařství, spol. s r.o
dodavatel

PKS stavby, a.s.

Datum kolaudace
05/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Nově vznikající zážitkové vinařství v Havraníkách je rozčleněno do tří základních objemů. Srdce vinařství představuje stávající objekt sýpky, která se stává těžištěm celého vinařského komplexu. Sýpku obepínají jednotlivé objekty vinařství a je zde cítit inspirace moravskými vesnicemi v okolí. Z jedné strany je sýpka ohraničena výrobní halou s degustačními sklípky a ze strany druhé technologickou halou s apartmány a ubytováním. Ve druhé směru sýpka opticky odděluje technologický a rekreační dvůr, který navazuje na dávnověkou tradici franckých dvorů, v kterých se ve středověku zpracovávalo víno.

Střecha výrobní a technologické haly, která se vznáší nad uměle vytvořeným návrším, je tvořena dřevěnými vazníky a tradiční keramickou bobrovkou. Pod ní se odehrává celá řada činností. Nejenom že zakrývá vlastní dům a chrání produkty vinic před sluncem, ale také zakrývá prostory určené pro skladování sklizně, pobyt lidí a odstav vinařské techniky. Na střechu, která kopíruje místní jihomoravskou kopcovitost, plynule navazuje uměle vytvořené návrší nad degustačními sklípky z jedné strany a nad apartmány ze strany druhé. Výška jednotlivých provozních částí je odvozena od potřeb technologií pro výrobu vína.

technické informace

Z materiálového hlediska jsou degustační sklípky klenuty klasickou plnou cihlou, charakteristickou pro tradiční sklepy. Výrobní a technologická hala je pak tvořena skeletem z pohledového betonu. Jako výplň skeletu je opět použita plná pálená cihla a odkazuje tak na tradiční materiály spojené s výrobou vína.

Jiným krokem se vydává centrální objekt rekonstruované sýpky, který je opatřen klasickou vápenocementovou omítkou.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty