Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Venkovní restaurace

Ateliér a jména autorů

Jiří Weinzettl, Veronika Indrová / Atelier 111 architekti

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice
investor
Výstaviště České Budějovice a.s. Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice
dodavatel

Pila Martinice s.r.o.
Simínský mlýn 26, 262 72 Březnice

Datum kolaudace
08/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Objekt původní restaurace, postavený jako dřevostavba okolo roku 1970, byl technicky i dispozičně ve zcela nevyhovujícím stavu. Na stejném místě, v bezprostřední blízkosti vodní hladiny, jsme navrhli jednoduchou dřevostavbu pro novou venkovní restauraci s předpokládaným sezonním provozem. Použití subtilních dřevěných sloupů dodává konstrukci lehkost, vzdušnost a maximálně propojuje pobytovou plochu s okolním prostředím.

technické informace

Dispozice vychází z modulu krychle o délce strany cca 3 m. Krytá terasa nabízí variabilní uspořádání sezení. Součástí zázemí je kuchyně s dostatečně kapacitními sklady, vše uzpůsobené pro cateringovou formu provozu. Fasádní panely provozní části, původně uvažované v systému coil-brite (leštěné hliníkové panely), byly z úsporných důvodů realizovány z cetris panelů. Venkovní textilní průsvitné rolety (tzv. screeny), umístěné po obvodu terasy, měly návštěvníky částečně ochránit před slunečními paprsky, větrem, deštěm a zároveň, při úplném zatažení, umožnit prostor dočasně vytopit externími zdroji tepla. K jejich realizaci zatím nedošlo.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty