Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Velvyslanectví Korejské republiky, Praha

Ateliér a jména autorů

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec / doc. Ing. arch. Jiří Buček

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Pelléova 15, Praha 6
investor
Korejská republika
dodavatel

Gemikaya

Datum kolaudace
04/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Projekt budovy Velvyslanectví Korejské republiky v Pelléově ulici na Praze 6 využívá konceptu rekonstrukce původní vily v uliční frontě a výstavby nového křídla v zahradní části pozemku.

Obnova neorenesanční podoby vily odpovídá stavu před rokem 1909. Podkladem pro návrh byly původní plány objektu v jednotlivých fázích výstavby. Veřejný interiér vily je rekonstruován s využitím původních prvků či jejich kopií.

Hmota západního křídla je navržena jako architektonicky soudobá stavba s plochou střechou. Konstrukční výšky podlaží západního křídla jsou přizpůsobeny stávající vile a výška atiky výšce původní římsy. Okenní otvory jsou rozmístěny se skrytou pravidelností, členění tedy působí vůči historickému objektu jemněji a méně formálně.

Travertinový obklad fasády je opatřen vertikálním kanelováním, transparentní části tvoří nízkoreflexní zasklení.

Zahradní část ambasády je upravena pro pořádání společenských akcí, travnaté části se stávajícími vzrostlými stromy jsou doplněny pobytovými palubami.

technické informace

a) stavební řešení:
Projekt spočívá v rekonstrukci stávající uliční vily a přístavbě nového zahradního křídla pro účely velvyslanectví Korejské republiky. Historická uliční vila je rekonstruována a zachována jako nezávislý samostatný objekt, který je hmotově oddělen od novostavby západního křídla subtilním skleněným krčkem. Obnova neorenesanční podoby vily odpovídá stavu po navýšení na současnou hmotu objektu.

Hmota západního křídla je navržena jako architektonicky soudobá stavba s plochou střechou. Konstrukční výšky podlaží západního křídla jsou přizpůsobeny stávající vile a výška atiky výšce původní římsy. Řešení fasád reflektuje vilový a obytný charakter okolní zástavby. Je navržen fasádní travertinový obklad.

b) konstrukční a materiálové řešení:
Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce u uliční vily tvoří stěny plných cihel o celkové tl. 600 - 700 mm, doplňované zdivo u této části je také provedeno tímto způsobem.

Svislé nosné konstrukce u novostavby západního tvoří železobetonové stěny a pilíře tl. 300 mm resp. 250 mm a také kulaté resp. čtvercové sloupy průměru 500 mm.

Vodorovné nosné konstrukce
Vila
V rámci stropů nad 2.PP a 1.PP jsou zachovány stávají stropy: typické klenby z cihel.

U nadzemních podlaží jsou provedeny nové stropy ocelobetonové konstrukce vynášené ocelový profily I300.

Novostavba západního křídlaZákladním vodorovným nosným pro všechny stropy a konstrukci střechy prvkem je stropní deska tloušťky 220mm doplněná v místě podepření sloupy hlavicemi resp. zesílením stropní desky po obvodě a v místě otvorů je deska vyztužena lemujícím žebrem.

Střecha
Vila - střecha je navržena nová konstrukce krovu na nosném ocelovém rámu, jako krytina jsou použity klasické keramické tašky.Novostavba západního křídlaStřecha je plochá, s nosnou železobetonovou konstrukcí, v severní části se zapuštěnou plošinou pro ukrytí vzduchotechnických jednotek.

Obvodový plášť
Vila
Fasáda uliční vily je zrekonstruována po vzoru původního historického návrhu: je doplněna její chybějící plastické členění – bosáž a to pomocí fasádních prvků (např Verofill).

Novostavba západního křídla
Fasádu západního křídla tvoří provětrávaná fasáda s obkladem z kamenných desek na systémovém kovovém roštu (např. Halfen). Součástí bude i zateplením pomocí 200 mm minerální vlny.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty