Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

V7_Underground

Ateliér a jména autorů

Re_place.cz – idea revitalizace a studie
U / U studio s.r.o. – řešení povrchů, sportovních a dalších prvků

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
podchody Hlávkův most, metro Vltavská, Praha 7, parcela č. 2269, 2484 v k.ú. Holešovice
investor
MČ Praha 7, TSK, THMP
dodavatel

Bonidee MNG s.r.o.

Datum kolaudace
03/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

V rámci požadavku MČ Praha 7 na oživení zanedbaných podchodů u stanice metra Vltavská v Praze jsme navrhli proměnu temné "no-go" zóny v pouliční sdílené sportoviště. Základní technická idea byla vyhnout se nákladné rekonstrukci a implementovat nové prvky do stávajících struktur. Provozní idea byla neoddělovat sportoviště od transportní funkce podchodu, ale naopak přispět ke sdílení veřejného prostoru. Bezpečná a "friendly" zóna, přístupná v režimu 24/7. Skateboard a BMX překážky, boulderová stěna s převisem, basketballový koš, bistro s amfiteátrem. Trvale osvětlený prostor pod střechou. Procházení doplněno možností setkávání.

Věříme konceptu moderního města, v jehož rámci se pokoušíme rozostřit bariéry mezi funkcemi a jednotlivými skupinami residentů a návštěvníků. Řešení, které navrhujeme, má ambici podpořit svobodu, otevřenost, bezpečí a sdílení. A v souladu s požadavky žhavé současnosti věříme v sílu sportu coby média osobního rozvoje a mezigenerační i mezigenderové komunikace.

Podobně "spících" míst je v českých městech nespočet. Stačí je chtít změnit.

technické informace

V místě podchodů se realizovala betonová podlaha (hladká pro uživatele kolečkových sportů, ale zároveň respektující komfort chodců a cyklistů) a betonové překážky. Na stávající mostní konstrukci byl umístěn boulder (využito betonovéhě o převisu) a workout hrazda. V místě přirozeného „amfiteátru“ byly využity stávající betonové kaskády jako hlediště a doprostřed byl umístěn basketbalový koš. V části podchodu u amfiteátru je od jara umístěno bistro v podobě autobusu se servisním zázemím. Prostor je osazen novým osvětlením (venkovní a vnitřní část), což umožňujeme jezdcům používat prostor za každého počasí a denní doby.

Vzhledem k charakteru stavby jsou zvoleny nejodolnější materiály – beton a kov.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty