Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE KLENOVÁ Č.P.3

Ateliér a jména autorů

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o. / Ing. Antonín Švehla, Miroslav Hajný, Dis., Michal Soukup msoukup

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Klenová č.p. 3
investor
Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace Plzeňského kraje
dodavatel

LS stavby s.r.o.

Datum kolaudace
02/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Objekt je součástí hospodářského dvora, stojícího nedaleko hradu a galerie Klenová. Původně tento dům sloužil jako chlévy a svojí dlouhou hmotou uzavírá západní stranu rozlehlého areálu. Svažitý terén dvora před průčelím objektu vyrovnává kamenná opěrná zeď, která vytváří po celé délce objektu dlouhou terasu. Zděný, dvoupodlažní objekt je z části podsklepený a krytý sedlovou střechou. Budova byla mnoho let bez využití a chátrala.

Záměrem investora bylo vybudování nových prostor depozitáře pro potřeby galerie. Zároveň bylo zadáním v maximální možné míře zachovat stávající prvky a konstrukce s ohledem na nově požadovanou funkci objektu. Uspořádání vnitřního prostoru respektuje požadavky na uskladnění různých druhů sbírkových předmětů, včetně náročné technologie pro zajištění klimatických podmínek. Zdrojem tepla je soustava zemních vrtů a tepelných čerpadel.

Na úrovni přízemí jsou umístěny prostory pro příjem nových děl, restaurátorské dílny, depozitáře plastik a sochařský atelier. V patře jsou depozitáře obrazů, grafiky, fotografie a knihovna. Vertikální komunikaci zajišťuje dvojice schodišť, která zpřístupňují jednotlivá podlaží, při zachování potřebného bezpečnostního režimu. Prostory suterénu slouží jako technické zázemí.

Vnější podoba vychází z původního členění. Kromě obnovy fasád byly osazeny nové výplně otvorů, v případě oken doplněných subtilní mříží, evokující jejich původní členění. Tři vstupní rizality se zachovaným kamenným ostěním jsou doplněny dřevěným překládaným obkladem pod střechou. Při obnově opěrné zdi byla přímo pod ní objevena historická studna zasypaná sutí. Studna byla vyčištěna a opatřena novou krycí mříží. Vzhledem k její pozici byla v opěrné zdi vytvořena zaklenutá nika. Prostory dvora byly upraveny žulovou dlažbou a mlatovým povrchem.

technické informace

Zastavěná plocha: 955,03 m2
Obestavěný prostor: 9 473,80 m3

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty