Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Solid21 – Nový pavilon Fyzikálního ústavu Akademie věd

Ateliér a jména autorů

Bogle Architects

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Pod Vodárenskou věží 2531/3, 182 00 Praha 8
investor
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
dodavatel

OHLA ŽS, a.s., Divize Čechy, Oblast Praha, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

Datum kolaudace
09/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Polyfunkční stavba zahrnuje laboratoře pro výzkum v oblasti fyziky pevných částic, přednáškový sál s kapacitou až 300 posluchačů, učebny pro studenty postgraduálního studia a kanceláře vědeckých pracovníků.Novostavba má v nadzemní části půdorysně jednoduchý tvar písmene U, který obklopuje venkovní nezastřešenou dvoranu. Architekti zvolili koncept jednoduchého bílého boxu s kontrastním černým vybráním dvorany. Jednoduché tvary a jasné barevné řešení jsou doplněny velkým množstvím zeleně, včetně popínavé. Na více místech je zajištěn prostup denního světla do nitra budovy střešními i fasádními světlíky.V části pozemku byla provedena parková úprava s výsadbou bylin, stromů a keřů. Park není oplocen a umožňuje přístup veřejnosti.

technické informace

Hlavním přínosem pro Fyzikální ústav je množství specializovaných laboratoří pro primární výzkum v oblasti fyziky pevných částic. V laboratořích je prostřednictvím nuceného větrání a úpravy vnitřního vzduchu zajištěno stabilní vnitřní prostředí. Vybrané laboratoře jsou ve vyšším standardu čistých prostor s přetlakovým větráním, které zabraňuje přisávání prachových částic z vnějšího prostředí, doplněné vstupy přes přechodové komory. Sekce biologických laboratoří vyniká nerezovou povrchovou úpravou stěn a naopak podtlakovým systémem větrání, které má za úkol zabránit úniku činitelů rozptýlených ve vzduchu z laboratoře. Do jednotlivých laboratoří je rozvedeno 19 různých druhů technických plynů, které jsou z bezpečnostních důvodů sledovány samostatným systémem detekce napojeným na havarijní odtahy vzduchu v nevýbušném provedení.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty