Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 12:25
Přejít do místnosti

Sociální bydlení obce Bílovice nad Svitavou

Ateliér a jména autorů

ČTYŘSTĚN

Milan Joja, Karel Kubza, Tomáš Págo

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Husova 962, Bílovice nad Svitavou
investor
Obec Bílovice nad Svitavou Těsnohlídkovo nám. 1000, Bílovice nad Svitavou
dodavatel
Datum kolaudace
02/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Zadáním bylo vytvořit obecní sociální byty...jednoduchý, levný objekt s přibližně šesti byty. Do polozapuštěného suterénu, přístupného z ulice a ze dvora zapuštěného jsme umístili parkování, technickou místnost, kočárkárnu, místo pro kontejnery...nutné zázemí bytového domu. Strop garáží vytvořil platformu, jakousi polosoukromou pavlač, z které budou přístupné jednotlivé domy-byty, každý samostatně. Tuto pavlač jsme záměrně rozšířili a vytvořili tak dostatek prostoru pro pohodlné procházení, ale zároveň filtr, zápraží, před vlastním vstupem tak, aby každý měl před vstupem lavičku, květináč, rohožku a zároveň se nechodilo přímo kolem oken... aby měl před oknem a vstupem sice minimální, ale svůj prostor. Kde se může setkávat se sousedy a vytvořit vzájemné vazby a vztahy.

technické informace

Použité materiály jsou běžné, odolné a zároveň levné. Suterén-podnož garáží a zázemí je betonové (z bednících tvarovek), opatřených stěrkou. Strop nad suterénem monolitický, železobetonový. V jednotlivých bytech skládaný z předepjatých železobetonových panelů. Horní patra jsou zděná z cihlených tvárnic, zateplené dostatečnou vrstvou tepelné izolace a omítnuté, doplněné o antracitové doplňky...okna, ocelová zábradlí, stříšky tvořící závětří nad vstupem.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty