Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Sídlo Kloboucké Lesní

Ateliér a jména autorů

mjölk architekti / Ing. Arch. Jan Mach, Ing. Arch. Jan Vondrák, Ing. Arch. Filip Cerha

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Bylnice 578, 763 31 Brumov-Bylnice - Bylnice, Česko
investor
Kloboucká Lesní s.r.o.
dodavatel

Generální projektant: Pavel Srba
Statika: Lostade CZ s.r.o., www.lostade.cz
Stavební dozor: Petr Vlček, www.stavitelstvi-vlcek.cz
Realizace železobetonové, pohledové, monolitické konstrukce: Michal Drga
Realizace dřevěné nosné konstrukce: Pukýš DŘEVOSTAVBY s.r.o., www.pukysdrevostavby.cz
FVE, elektroinstalace, EPS, SLP: Elseremo a.s.
Vzduchotechnika, chlazení: Ladislav Stružka
Vytápění, sanita: Mont SA s.r.o.
Ocelové konstrukce: KL TECHSTAGE a.s., www.kltechstage.cz
Interiérové příčky a obklady: Woodyglass s.r.o.,

Datum kolaudace
12/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Společnost Kloboucká lesní je firmou, která vytrvale prošlapává cestu k udržitelnému hospodaření s lesem a krajinou. Inspiruje se odkazem našich předků a zároveň zkouší stále nové technologie i možnosti. V oboru, se kterým obvykle není spojována inovativnost a odvaha, se firma profiluje jako pokroková a kreativní. Sídlo společnosti má tyto ideje reprezentovat. Kloboucká lesní se svými aktivitami snaží ukázat potenciál udržitelného stavění v souladu s ekologickým myšlením a nejmodernějšími technologiemi.

Odvětví, v němž firma působí, prochází dramatickou změnou vlivem posunu přírodních podmínek. Sídlo firmy tedy musí být pružně upravitelným prostorem umožňujícím vývoj a změnu. Vytváříme prostory pro tvůrčí práci, výzkum a inovaci. Dům je navržen jako schránka tvořená konstrukcí, prostory uvnitř jsou přestavitelné a jsou zde vytvořeny rezervy pro nečekaný rozvoj.

Stavba je navržena tak, aby udávala směr stavění budoucnosti. Ekologie, jednoduchost a střídmost v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi – to vše vsazeno do prostředí přírodních prvků, zeleně a vody. Konstrukce je vyrobena výhradně z materiálu, který vzniká přímo na místě – na lince Kloboucké lesní, necelých 100 metrů od místa stavby. Je to nejprostší a nejstarší stavební materiál – dřevo. Způsob zpracování dřeva je však ryze současný. Použity jsou profily BSH – vlajková loď produktů společnosti. Z tohoto materiálu je složena rámová konstrukce tradičního tvaru, která se mnohokrát zopakuje a vytvoří dlouhou elegantní hmotu celé stavby.

V urbanismu fabriky je pro sídlo zvoleno exponované místo. Severní fasáda objektu je otočena k obci a přijíždějícím návštěvníkům. Stavba svou hmotou zakrývá průmyslové stavby areálu a její pozadí v druhém plánu tvoří krásná scenérie Pláňavského hřebene.

Za poměrně tradicionalistickým tvarem objektu se sedlovou střechou se skrývá mnoho současných technologických řešení, která odpovídají dnešní moderní době. Velký důraz byl při návrhu také kladen na pracovní pohodu zaměstnanců, která je zajištěna kvalitním pracovním prostředím v interiéru a variací krytých venkovních pobytových teras, které pronikají celým domem.

Interiér stavby si na nic nehraje. Koncepčně souzní s celkovým pojetím domu, které klade důraz na konstrukční upřímnost. V interiéru je na první pohled patrné, jak všechno funguje. Základní principy vnitřních prostor jsou dokonce patrné i z exteriéru. Nosná konstrukce těžkého skeletu prorůstá celým domem a rytmicky dělí interiér.

technické informace

Vnitřní technologie domu kombinují moderní technická řešení a selský rozum.

Základní konstrukce domu je kombinací těžkého dřevěného skeletu, betonového jádra a ocelových ztužení. Jednotlivé moduly vyplňuje několik typů fasádních panelů, které jsou umístěny dle logiky vnitřní dispozice. Modulární konstrukce domu poskytuje velkou variabilitu použití i v případě budoucí potřeby změny využívání. Hlavní část dřevěné konstrukce tvoří lepené BSH profily, vyrobené pouze několik desítek metrů od stavby. Většina dřeva použitého na stavbu je z nedalekých lesů, převážně se jedná o beskydský smrk. Při výběru stavebního dřeva se kladl důraz na jeho kresbu i hustotu vláken a podle toho se také vybíral les, kde probíhala těžba.

Střecha domu je pokryta solárními panely, které uspokojí energetickou spotřebu domu a zároveň zastupují funkci střešní krytiny. Budova disponuje bateriovým uložištěm o celkové kapacitě 72 kW. Přebytky jsou směřovány na pokrytí energetických požadavků výroby firmy. V současné době pracuje většina zařízení v areálu na energii ze slunce. Severní stranu střechy pokrývají skleněné panely, které prosvětlují podstřešní prostory.

Voda ze střešních ploch je odváděna do nadzemních nádrží, které v letních měsících přirozeně ochlazují budovu a akumulují vodu pro zpětné použití v areálu. Vodní plocha je také způsobem, jak odrážet rozptýlené světlo i do hlubších částí dispozice.

Zdrojem pro vytápění stavby a celého areálu je centrální areálová kotelna, kde hlavní palivovou surovinou je štěpka vlastní produkce. Tímto je areál zcela nezávislý na jiném palivovém zdroji. Přidanou hodnotou je, že se jedná o zcela ekologický zdroj.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty