Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Rodinný dům Zbuzany

Ateliér a jména autorů

Peter Sticzay-Gromski, spoluautor Ladislav Vendel / Grido

Typ projektu
Rodinný dům
místo realizace
U Trati, Zbuzany, 242 25 Jinočany
investor
soukromý investor
dodavatel

Tesařství Tůma
Na Vrškách 316
Řitka

Datum kolaudace
01/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Objekt je tvořen dvěma výraznými tubusy, které mají archetypální podobu domu - podélný objemzakončený sedlovou střechou. Tubusy jsou mezi sebou vzájemně posunuty a do ulice vykonzoloványnad společnou základnu, směrem do zahrady plynule navazují na terén. V každém z tubusů se nacházísamostatný byt. Vstup do domu je od ulice, mezi vstupem a oplocením se nachází dvorek – patio –dlážděná plocha chráněná zídkou.

technické informace

Nejnižší podlaží je provedeno z betonových tvarovek ztraceného bednění s monolitickým stropem.Ostatní podlaží jsou navrženy ze systémových masivních dřevěných panelů – technologie CLT. Jižní aseverní fasáda je prosklená s dřevěnými rámy. Před zasklenými plochami je předsazená pevná stínícížaluzie z modřínových hranolů. Sokl stavby a komíny jsou obloženy kamenným obkladem. Kamenebylo použito rovněž na zídku před domem. Zpevněné plochy jsou tvořeny třemi druhy materiálů –dvorek je z betonové dlažby, chodníky kolem domu jsou betonové monolitické a na terasách jsou použita modřínová prkna. Střešní krytina je plechová falcovaná.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty