Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Rodinný dům v Bylnici

Ateliér a jména autorů

Martin Klimecký

Typ projektu
Rodinný dům
místo realizace
Slunečná 1452, Brumov-Bylnice
investor
soukromá osoba
dodavatel

FILMONT, s.r.o.

Datum kolaudace
05/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Dům se nachází v nové rezidenční čtvrti Hrbáč, situované nad starší zástavbou města Brumov-Bylnice. Předností lokality je atraktivní výhled na protější kopcovitý hřeben s typicky karpatskou mozaikou lesů, horských luk a sadů, zříceninu hradu Brumov a město Brumov-Bylnici. Celá lokalita náleží do III. zóny CHKO Bílé Karpaty. Pozemek stavby se nachází v centrální části rezidenční čtvrti, při „návsi“ tvořené parčíkem s dětským hřištěm. Pozemek má západní orientaci, je poměrně svažitý s výškovým rozdílem 8 metrů.Stavba přímo navazuje na vstup i vjezd v nejvyšší úrovni pozemku. Vstupní partii domu tvoří terasa s přístřeškem pro dvě vozidla. Z terasy je přímý krytý vstup jak do domu, tak do samostatně stojícího příručního skladu pro umístění jízdních kol, nádob na odpad, zahradního nářadí a podobně. Přisazeným venkovním schodištěm je rovněž možno sestoupit do zahrady. Většina pozemku je ponechána ve své přirozené svažitosti, pouze ve vazbě na hlavní vstup a obytný prostor v suterénu se nachází terasy zasazené do svahu s minimálními terénními úpravami.

Hmotové řešení vychází z orientace a tvaru pozemku, avšak zároveň přirozeně respektuje hlavní rysy stavění v národopisné oblasti Jižního Valašska: stavba je orientovaná štítem k hlavní komunikaci, má tvar úzkého protáhlého obdélníka, je zastřešena symetrickou sedlovou střechou osazenou na hmotu domu bez nadezdívky. Stavba je zděná, omítaná, střešní krtina vláknocementová, okna dřevěná. Opěrné zídky a kůlna jsou zhotoveny z místního lomového kamene. Přístřešek před vstupem je zastřešen nízkou plochou střechou tak, aby dal vyniknout zejména hlavní hmotě stavby. Vzhled domu je střídmý a neokázalý, přes vědomý respekt k místním tradicím stavění nezastírá dobu vzniku.

Vnitřní uspořádání domu vychází z terénní konfigurace. Vstupní podlaží tvoří soukromá zóna bytu. Jsou zde umístěny ložnice, koupelna, šatna a prádelna. Půda je přístupná stropním poklopem s výklopnými schůdky, slouží jako sklad. Ze vstupního podlaží lze sestoupit jednoramenným otevřeným schodištěm do suterénu. Suterén je ve své prosvětlené západní části využit jako hlavní obytný prostor domu a je velkoryse propojený s obytnou terasou, je tvořen kuchyní, jídelnou a posezením ve vazbě na centrálně umístěný krb. Toto uspořádání poskytuje mimořádný výhled do zahrady a krajiny se svými přírodními i architektonickými dominantami. Na obytný prostor navazuje koupelna s toaletou, ložnice pro hosty s pracovním koutem, spíž a technická místnost.

technické informace

Dům je založen na železobetonových základových pasech. Svislé nosné konstrukce i příčky jsou keramické, obvodový plášť tvoří keramický zdicí systém s dutinami vyplněnými tepelnou izolací, takže nebylo nutné dům dodatečně zateplovat. Strop nad suterénem a interiérové schodiště jsou železobetonové monolitické. Strop nad přízemím i střecha pak dřevěné trámové, střešní krytina je vláknocementová šablona. Okenní i dveřní výplně s dřevěnými rámy a izolačním zasklením. Interiérové stěny jsou omítané, v koupelnách obkládané. Podlahy dřevěné, ve vstupních prostorách a koupelnách dlažba.

Domovní vytápění je teplovodní, zdroj tepla zajišťuje plynový kondenzační kotel, který ohřívá též teplou užitkovou vodu. Hlavním obytný prostor vytápí podlahové topení, v ostatních prostorách jsou rozmístěny radiátory. Krb s krbovou vložkou tvoří doplňkový zdroj tepla. Dešťová voda je primárně sváděna do podzemní nádrže, s níž je čerpána pro potřebu závlahy zahrady, přebytečná dešťová voda je společně se splašky odvedena do jednotné veřejné kanalizace.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty