Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Rekonstrukce Karlova náměstí v Třebíči

Ateliér a jména autorů

Atelier RAW s.r.o. / Atelier RAW , doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina; autoři kašny prstence: H3T architekti s.r.o.; spolupráce: Ing. Radka Matulová, Ing. Jiří Matula, Ing. Eva Wagnerová

Typ projektu
Urbanismus
místo realizace
Třebíč Karlovo náměstí
investor
město Třebíč
dodavatel

Sobos CZ spol. s.r.o.

Datum kolaudace
09/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Třebíčské Karlovo náměstí je jedno z největších náměstí v naší republice.

Má podélný tvar a je poměrně výrazně zatíženo projíždějící dopravou. Základním principem návrhu bylo vytvoření jasně urbanizované plochy s přehledně organizovanou dopravou a pohybem pěších. Náměstí musí do budoucna splňovat veškeré požadavky na funkčnost centrálního městského prostoru. Musí splňovat jak funkce shromažďovací, tak i obchodní a kulturní.

technické informace

V návrhu je kladen důraz na kompaktnost řešení – to znamená, že centrální plocha náměstí má jasný nekomplikovaný tvar vycházející z klasických městotvorných kompozic a měřítek. Tatoplocha je pravidelně traktována skladbou dlažby ze štípané kostky a diagonálními pruhy. Takto vytvořený řád a rytmus pak uvozuje veškeré další kompoziční záměry.

Z této kompozice vychází rozmístění patníků, světel, laviček a zeleně.Karlovo náměstí je nejdůležitějším městským centrálním prostorem. Jako takové obsahuje prvky vytvářející obraz historického vývoje města. Navrhujeme na náměstí navrátit původní výtvarné prvky, jakými byly například kašny, a stávající akcenty plně rehabilitovat – především pomník Cyrila a Metoděje.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty