Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Rekonstrukce a modernizace Letního kina v Tišnově

Ateliér a jména autorů

PLUS MÍNUS NULA / Ing. arch. Pavel Hude, Ing. arch. Lena Vitorino, Ing. arch. Boris Hladký

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Tišnov
investor
Město Tišnov
dodavatel

Tocháček spol. s r.o.

Datum kolaudace
07/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Rekonstrukce a modernizace Letního kina v Tišnově.

Areál Letního kina v Tišnově z počátku 70. let 20. století se nachází v úpatí kopce Klucanina na pomezí zastavěného území obce a lesa. Letní kino bylo postaveno v dobách komunistického režimu prostřednictvím tzv. akce Z a jeho hlavní stavební části, tj. ocelová konstrukce s parabolickým promítacím plátnem, jeviště, hlediště a promítací objekt, byly před zahájením rekonstrukce a modernizace na hranici životnosti.Rekonstrukce a modernizace Letního kina je koncipována tak, aby byly splněny soudobé požadavky na multifunkční kulturní areál při zachování stávajícího génia loci.

Pro naplnění těchto požadavků jsou nově vybudovány téměř všechny funkční části kina – jeviště umožňující realizaci kulturních akcí malého i velkého měřítka, pohodlné hlediště splňující křivku viditelnosti pro 536 diváků, promítací objekt s barem a zázemím. Charakteristickým prvkem Letního kina v Tišnově propojujícím minulost a budoucnost zůstává ikonická ocelová konstrukce promítacího plátna, která je očištěna a staticky doplněna o chybějící prvky. Parabolická promítací plocha spojená s ocelovou konstrukcí je nahrazena plochou rovnou, odpovídající novým audio-vizuálním požadavkům.

technické informace

Architektonické řešení jednotlivých částí kina, volba materiálu a barevnost je založena na symbióze areálu letního kina a okolní přírody. Hlediště s bočními schodišti je postaveno z prefabrikovaných betonových dílců, na kterých jsou osazeny ocelové lavice s akátovými lamelami.

Betonové jeviště a okolní zpevněné plochy z prefabrikovaných velkoformátových dlažeb umožňují instalaci různě velkých scén a akcí všeho druhu. Promítací objekt s výrazným betonovým zastřešením baru je obložen trapézovým plechem, který je zároveň použit i na zastřešení ocelové konstrukce plátna.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty