Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Pavilon Z

Ateliér a jména autorů

A8000 – Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Petr Hornát

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice
investor
Výstaviště České Budějovice a.s., Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice
dodavatel

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00, Brno

Datum kolaudace
08/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Návrh rekonstrukce a dostavby pavilonu Z vychází z původního tvaru budovy. Ten tvořily tři zvětšující se kvádry. Ateliér A8000 na něj však plynule navazuje. Inspirací pro rekonstrukci byl rostlinný motiv a proces šlechtění bonsaje. Podobně jako se od rostliny odstřihuje pečlivě vybraná část listů, aby se dosáhlo nového vzdušného a originálního vzhledu, zbavovali se architekti jednotlivých dobových nánosů a nahodilých vrstev, které vzhledu budovy neprospívaly. Původní pavilon byl odstrojen na kost. Odhalený ocelový skelet je nově přiznán a povýšen na výchozí princip interiéru.

Ústředním tématem projektu byla také multifunkčnost, která se stala zásadní pro oživení českobudějovického výstaviště. Základní myšlenkou bylo vytvořit multifunkční a maximálně variabilní prostor, nikoliv jednoúčelovou halu. Pavilon by měl sloužit různorodým akcím, jako jsou veletrhy, výstavy, kongresy, ale i plesy či koncerty. Dokáže se přizpůsobit nejrůznějším výzvám a technickým požadavkům organizátorů. Nejenom architektonická, ale i technická stránka projektu byla naprosto klíčová. Hlavní hala je řešena jako otevřený multifunkční a výsostně variabilní prostor, který může své uspořádání libovolně měnit od výstavní haly přes kongresový či divadelní sál až po plesovou halu či koncert. Multifunkčnost se propisuje do všech dílčích částí projektu, kdy je například využito minimalistické leštěné betonové podlahy, kterou obvykle najdeme v logistických centrech a výrobních halách. Zde ale efektivně slouží multifunkčnosti. Unese traktory během agrosalonu Země živitelka, ale neurazí ani při slavnostní společenské události nebo koncertu Jihočeské filharmonie. Navíc prostor vstupní haly a hlavního multifunkčního prostoru volně přechází do horního podlaží, kde najdeme dva další sály, které je možné variabilně dělit a využívat jako zázemí pro pořádání akcí, výstavní prostory či konferenční sály.

technické informace

Architektura Pavilonu Z je založena na třech zvětšujících se kvádrech, kde nejmenší je u země a směrem k vzhůru se objem zvětšuje a těžkne. Z původní hmoty jsou odebrány - proskleny dílčí části tak, aby výsledný efekt byl vzdušný a elegantní – inspirováno je procesem šlechtění bonsaje. Pavilon se nově otevírá především ve své východní části k řece a městu. Materiálově se vnější vzhled odehrává ve dvou formách – pevné a průhledné. Pro pevnou formu je zvolen materiál plechových bílých kazet a bílé střešní folie. Průhledná forma je řešena sklem ať už čirým strukturálním zasklením či více intimním materiálem copilitu. Použití profilované skla je zároveň odkaz na původní architekturu. Doplněno je o velkoformátová okna, která nám otevírají vnitřní prostor soudobým řešením.

Interiér je pojednán jako maximálně otevřený a flexibilní. Pro vytvoření co největšího prostoru byly všechny doplňkové provozy soustředěny do krajního traktu a zbylou část tak bylo možné nechat volnou. Pavilon tak lze modifikovat systémem drapérií – závěsů od expozičního či galerijního prostoru po uzavřený sál pro koncerty. Jakmile jsou závěsy rozhrnuté, vniká okolní zeleň přímo do nitra sálu, jakmile se zatáhnou, vzniká naopak dokonalý blackbox. Člověk se tak ocitá uvnitř a zároveň v zeleni. Limitujícím ale zároveň krásným prvkem se stala stávající konstrukce objektu, kde se podařilo zachovat odkryté ocelové konstrukce a celý prostor tak ještě dále odhmotnit a vytáhnout jeho původní strukturu – duši. Tento princip zároveň určil designový směr interiéru, kde bylo na rozdíl od až minimalistického exteriéru přistoupeno k více technicistnímu pojednání na hraně High-tech architektury. Interiérem nás tak provází nejrůznější systémy technického vybavení od masivních potrubí vzduchotechniky po červené potrubí požárního systému. Atmosféru interiéru zjemňuje měkké světlo prostupující skrze copilitovou stěnu zobrazující i obrysy dějů exteriéru.

Opravený pavilon dnes nabízí hlavní sál s kapacitou 850 míst pro sezení či 1500 pro stání třeba na rockovém koncertu, výstavní prostor, zázemí pro pořádání konferencí, maturitních plesů a dalších eventových akcí. Pavilon je součástí areálu staveb českobudějovického výstaviště. Nachází se v jeho severní části, kde zakončuje hlavní osu výstaviště. Umístěn je ve středu kruhového prostranství, jež historicky zakončuje areál.

Zastavěná plocha: 2 400 m2
Užitná plocha: 3 200 m2
Obestavěný prostor: 28 500 m3

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty