Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

OFF FENCE / PLOT

Ateliér a jména autorů

Matěj Hájek / SKULL studio

Tereza Kučerová / MOLO architekti

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
Mobilní instalace/ fotografie: Forte Marghera, Benátky, Itálie
investor
Matěj Hájek, Polská 50, 120 00 Praha 2 La Biennale di Venezia, San Marco 1364/a, 30124 Venezia MKČR, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1
dodavatel

JJ-konstrukt, Verměřovice
Doby Constep s.r.o., Praha 15

Datum kolaudace
05/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Architektonický herní prvek OFF FENCE / PLOT vznikl jako účastnický projekt Bienále architektury v Benátkách 2021, jehož tématem se stal ústřední motiv „How will we live together?" Matěj Hájek (SKULL studio) a Tereza Kučerová (MOLO architekti) byli hlavním kurátorem Hashimem Sarkisem pozváni k účasti v sekci „How will we play together?" na volně přístupné pevnosti Forte Marghera v benátském Mestre.

Návštěvníkům Bienále byla postavena do cesty překážka - dřevěný plot. Plot symbolizuje separaci. Napříč historickým vývojem dělily různé podoby zdi společnost, ať už fyzicky, geograficky, kulturně či sociálně. Pokud si klademe otázku „Jak budeme žít společně?", je potřeba si nejprve uvědomit, co nás odděluje. Co nás dělí od stavu, o který usilujeme?

Instalace OFF FENCE svým radikálním umístěním přetíná stávající štěrkovou cestu a manifestuje tím fenomén separace. „Volíme konfrontační nótu. Přetínáme cestu. Měníme překážku v impuls. V impuls proměny,” popisuje autor, sochař Matěj Hájek. Návštěvník bienále může překážku obejít, či pokračovat v cestě a instalací projít. „Tento fyzický akt nabývá, v námi formulovaném kontextu, symbolického vyznění: umožní vstoupit do překážky a tím vstoupit do problému. Prostřednictvím hry podnikáme odvážný krok. Vlastní iniciativou poháníme dynamo změny. Hra je iniciací změny. Vstupem do fyzického těla překážky překonáváme sami sebe,” doplňuje Hájek.

Tereza Kučerová dodává: „Ve městech není dost příležitosti pro svobodný pohyb dětí. Hřiště jsou často navrhována jako jediná místa pro hru. Symbolem tohoto nedostatku je pro nás plot ohraničující dětská hřiště. Ten separuje děti od zbytku městského prostředí. Ve městech navržených s ohledem na potřeby dětí ploty nejsou potřeba.”

Hájek se širším vztahům herních prvků věnuje ve svém výzkumu v rámci dizertační práce na Akademii výtvarných umění v Praze: „Prostorová skladba herního prvku vychází z aplikace poznatků oboru neurovědy. Pohybem po nakloněných rovinách platforem dochází ke specifické stimulaci fyzického aparátu, a tím i k zvýšení naučného potenciálu hry.“

technické informace

Způsoby konstrukce a hlavní materiály užité v projektu:
Konstrukce byla navržena se záměrem reinstalace a budoucího užívání díla po skončení Benátského bienále. Tomuto záměru odpovídá i materiálové řešení a montážní schéma projektu.Boční stěny konstrukce jsou vytvořeny z modřínových profilů (60 x 120 cm), které propojeny mezi sebou a zároveň napojeny na nosnou konstrukci z pozinkované oceli pomocí závitových tyčí tvoří celek instalace. Po celé délce dřevěných „plotů” jsou vodorovné HEA profily, které jsou umístěny pod terénem a tvoří navzájem jeden prostorový celek. Šikmé platformy, které vyplňují pole mezi ploty jsou tvořeny pomocí modřínových hranolů a opláštěny překližkou opatřenou barevným protiskluzovým nátěrem. Přístupové žebříky jsou z pozinkované oceli.

Prostorové řešení:
Instalace je tvořena čtyřmi „ploty” z modřínových profilů, které se postupně odklání od vertikální osy. „Ploty” jsou navzájem propojeny šikmými platformami, které umožňují pohyb po herním prvku. Přístup do instalace je možný po šikmých platformách a z bočních stran po ocelových žebřících.

Materiály:
pozinkovaná ocel – části nosné konstrukce, přístupové žebříky, madla
sibiřský modřín – nosná konstrukce, platformy nosná konstrukce
překližka barvená – platformy

Značky:
Zakázková výroba: JJ-konstrukt – ocelová konstrukce, Doby Constep s.r.o. – výroba a montáž dřevěných prvků
Spojovací materiál SFS intec s.r.o.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty