Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

OBNOVA VELKÉ SYNAGOGY A RABÍNSKÉHO DOMU V PLZNI

Ateliér a jména autorů

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o. / Ing. arch. Jan Soukup, Ing. Antonín Švehla, Alena Krpatová, Michaela Pelešková, Ing. arch. Marek Marovič

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Sady Pětatřicátníků 35/11 301 00 Plzeň
investor
Židovská obec Plzeň
dodavatel

Kypta-Stavoservis s.r.o., RE s.r.o.

Datum kolaudace
04/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Největší česká synagoga byla postavena v roce 1893 pro vzmáhající se židovskou obec v Plzni, podle návrhu plzeňského architekta Emanuela Klotze. Současně s ní byl ve dvoře postaven rabínský dvůr. Běžný náboženský život v synagoze pokračoval i po válce, a to až do roku 1971. Poté byla synagoga uzavřena a ponechána vlastnímu ostudu. Rabínský dům sloužil jako sídlo zemědělského podniku až do restituce v 90. letech. Dosud se pro něj marně hledalo využití a jeho stav byl před rekonstrukcí havarijní.

První etapa obnovy proběhla v letech 1994-96. Byly zahlazeny stopy po 2. světové válce. Opravena byla střecha a vnější plášť synagogy, na interiér však tehdy nezbyly prostředky.

Aktuální projekt obnovy Velké synagogy z let 2019-2022 se zabýval právě obnovou interiéru, ale zahrnul i obnovu rabínského domu a přilehlého dvora. Podstatné práce na synagoze zahrnovaly obnovu vnitřních maleb, náročné restaurování vnitřního vybavení, elektroinstalaci a pořízení nového osvětlení. Vzhledem k velkému množství kulturních akcí, které se zde pořádají, bylo vybudováno hydraulicky zvedané podium v podlaze.

Na bočních emporách je umístěna interaktivní expozice na téma „Tady žili židé“, expozice se věnuje přednostně židovským památkám plzeňského kraje.

V rabínském domě proběhla celková stavební rekonstrukce a prostory jsou nově využívány židovskou obcí. Kromě administrativního zázemí je zde společenský sál, výstavní síň a zcela nová mikve.

technické informace

Zastavěná plocha: 1896,0 + 206,0m2
Obestavěný prostor: 34128 + 2778,0m3
Velikost řešeného území: 2961,0m2

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty