Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Obnova poutního místa sv. Prokopa na Sázavě

Ateliér a jména autorů

Studio acht / Ing. Václav Hlaváček, Ing. Pavel Jakoubek, Ing. Marek Wollner, Ing. Barbora Janů, Ing. arch. Mikuláš Wittlich, Ing. arch. Petr Dostál, Vojtěch Hlaváček, Michaela Doležalová

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Zámecká 72, 285 06 Sázava
investor
Římskokatolická farnost Sázava – Černé Budy Zámecká 75, 285 06 Sázava
dodavatel

Gema art Group, a.s.
Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

Datum kolaudace
06/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Součástí obnovy zásadní části areálu Sázavského kláštera bylo restaurování barokního chrámu svatého Prokopa, věže a gotického trojlodí, dokončení a zpřístupnění krypty, vybudování komunitního a informačního centra v budově fary a celková obnova předpolí kostela.

Mříž ve vstupním portálu chrámu sv. Prokopa je jedním ze tří současných prvků, které byly Studiem acht citlivě navrženy s úctou k historii a účelu místa. Vstup je dále doplněn novými kropenkami, největších soudobých zásahů se pak dočkala podzemní krypta. Cílem autorů nových architektonických prvků bylo podtrhnout staroslověnské kořeny Sázavského kláštera, v jehož skriptoriu zřejmě hlaholské zlomky vznikly.

„Architekti ze Studia acht mají s rekonstrukcemi památek i církevních staveb dlouholeté zkušenosti, Sázavský klášter však považujeme za naši dosud nejvýznamnější obnovu, ke které jsme přistupovali s náležitou úctou. Jsme vděční, že jsme se na projektu podobného rozměru a významu mohli podílet,” uzavírá hlavní architekt Václav Hlaváček.

technické informace

V případě fary se jednalo o úpravu pro komunitní účely farnosti a pro obytné účely administrátora farnosti. Obnova kostela a torza s věží spočívala převážně v rozsáhlých sanačních a restaurátorských pracích jak v interiéru, tak v exteriéru za účelem zajištění větší životnosti těchto objektů bez výrazného vlivu na způsob jejich užívání. Architektonický koncept v případě kostela počítal s doplněním výstavních prostor na empoře a dále s celkovou rehabilitací krypty pod presbytářem.

V případě parteru se jednalo o jeho celkově nové koncepční pojednání z pohledu výškového rozložení terénu, vedení přístupových cest a řešení povrchů. Otevřený prostor před kostelem byl obnoven a uzpůsoben pro konání venkovních bohoslužeb. Došlo také ke zpřístupnění torza boční gotické lodi, jediné realizované části nedostavěného trojlodního chrámu.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty