Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Novostavba správního objektu lesa

Ateliér a jména autorů

Ing.arch. Martin Šafránek, Ing.arch. Vojtěch Lstibůrek, Ing.arch. Zdeněk Rychtařík, Ing.arch. Šimon Matějovský, Ing.arch. Kristína Sudreová, Ing.arch. Jiří Smolík / 20-20-ARCHITEKTI, VYŠEHRAD atelie

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Na Šimpachu, Pacov, 395 01, Kraj Vysočina
investor
Pacovská lesní s.r.o., Pacov, IČO: 28132017
dodavatel

Spilka a Říha s.r.o., Soběslav, IČO: 45021309

Datum kolaudace
05/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Budova správního objektu lesa – lesovna, která slouží jako kompletní zázemí pro správu lesa společnosti Pacovská lesní s.r.o. je situována do hloubi lesa v lokalitě Na Šimpachu, jihozápadně od města Pacov. Areál v lokalitě Na Šimpachu byl a je využíván jako kompostárna s uceleným systém sběru a využívání odpadů. Lesovna, umístěná v zálivu lesa na mítině v severním cípu areálu, využití lokality vhodně doplňuje a dává jí další rozměr – funkční a estetickou kvalitu.

Objekt je navržen pragmaticky s ohledem na provozní a funkční využití jednotlivých prostor. Lesovna má střídmý archetypální tvar, tvořený dvojicí základních ortogonálních objemů zastřešených sedlovou střechou. Oba objemy se k sobě připojují v otevřeném úhlu a jsou propojeny spojovacím krčkem. Vymezují tak prostor pro manipulační dvůr, který je pojat jako rozlehlá dlážděná plocha. První, pohledově dominantní objem slouží v principu jako administrativní část, druhý objem potom slouží jako dřevozpracující provozovna se sociálním a technickým zázemím zaměstnanců pracujících v lesích.

V navrženém řešení se odráží tradice stavebního typu lesních a hospodářských staveb – tvarově, materiálově ale i funkčně. Velká pozornost byla věnována progresivnímu a současnému podání tradičního tvarosloví (ve zpracování detailů, použitých materiálech a jejich kombinacích). Hlavní hmoty jsou tedy navrženy s tradiční sedlovou střechou, ale ve zcela abstrahovaném tvarosloví bez střešních přesahů. Tyto hlavní objemy jsou pak opatřeny celoplošným obkladem z modřínových prken, což je pro správní objekt lesního hospodářství příznačné. Modřínová prkna tvoří rovněž obklad střešní roviny – stavba je tedy “vyřezána“ z modřínového dřeva. Ze střech vyrůstají střešní vikýře jednoduchých kubických tvarů s pultovými střechami, rovněž obloženými modřínovými prkny. Spojovací krček je potom navržen v kontrastu k hlavním hmotám z prosklených a oplechovaných ploch. Fasády technické části objektu jsou prostě omítané (tradiční prvek venkovské stavby) a jsou doplněné o dvojici rozměrných dvojkřídlích vrat, která umožňují vjezd a manipulaci lesní techniky.

technické informace

Lesovna je tedy kombinací převážně modřínového dřeva a čistých omítaných ploch. V interiérech se pohledově uplatňují prefabrikované železobetonové prvky – stropní panely a schodiště. Pohledově jsou řešeny rovněž některé vnitřní instalace. Obecně jsou v interiérech voleny materiály vysoce odolné s elementární estetikou a půvabem v jednoduchosti. Vnější manipulační a parkovací plochy jsou navrženy jako dlážděné z žulových kostek.

Hlavním vstupem do budovy je samotný spojovací krček mezi administrativní a provozní částí. Z jeho předpolí je přístupné venkovní kryté schodiště vedoucí do podkroví, kde jsou situovány převážně kanceláře lesních správců. Na hlavní vstup do objektu v přízemí navazuje vstupní chodba, ze které je přístup do obou křídel budovy. Jižní křídlo je administrativní a obsahuje trojici kanceláří (ředitel, sekretářka a hajný). Kanceláře dále doplňuje velká jednací místnost s prosklenou stěnou a mělkou lodžií, výhledově otevřenou do lesa. Severní křídlo slouží jako dřevozpracující provozovna a obsahuje i zázemí pro zaměstnance – jsou zde šatny, umývárny a WC, dále denní místnost a místnost pro technické zařízení budovy. V druhé polovině severního křídla je technické zázemí pro dřevozpracující a manipulační mechanismy, servisní dílny a skladové hospodářství. V podkroví severního křídla je umístěn prostor pro ubytování a zázemí sezónních pracovníků, přístupný po krytém ocelovém schodišti.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty