Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 10:50
Přejít do místnosti

Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanice Benešov a.s.

Ateliér a jména autorů

Ing. arch. Zbyněk Skala, STA, projektový ateliér, s.r.o., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
areál Nemocnice Rudolfa a Stefanice Benešov, a.s., Benešov, ulice K nemocnici k.ú. Benešov u Prahy - p.č. 1836/1, 1847/3, 1847/31, 1848/1, 1849/3, 1849/4
investor
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje (IČO: 2725236) Máchova 400, 25646 Benešov
dodavatel
Datum kolaudace
10/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Rehabilitační pavilon je něco mezi nemocnicí a lázněmi. V tomto případě tvoří hranici mezi nemocnicí a městem, tvoří hlavní vstup do celého areálu. Tvář stavby je tváří celé nemocnice. Bylo proto velmi důležité vytvořit civilní budovu, ve které se posouvají hranice mezi veřejným a ústavním. Dům je ve svahu. Převýšení je jedno patro. Dispozice má pět traktů. Mezi středový trakt a východní chodbu je vložen prázdný prostor. V přízemí jsou ambulance, bazén, elektroléčba, vodoléčba, ale také kavárna s piazzetou. V patře je lůžkové dvoj oddělení se společným servisním zázemím ve středovém traktu. Polovina pokojů má terasy a kontakt s terénem. V posledním ustupujícím patře jsou cvičebny fyzioterapie a zázemí personálu. Hmota objektu je redukována do formy moderní.

technické informace

Obestavěný prostor 16 200 m3
Zastavěná plocha 1677 m2
Náklady bez DPH 190 082 645,- Kč
Náplň 20 pokojů, fyzioterapie vodoléčba, elektroléčba, baleno

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty