Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 12:25
Přejít do místnosti

Nová Útulna

Ateliér a jména autorů

Jan Tyrpekl

Typ projektu
Architektonický design
místo realizace
Vratěnín
investor
Studio Primitive
dodavatel
Datum kolaudace
03/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Objekt je evolucí projektu nástavby na bunkru (tzv. „řopíku“) z roku 2017. Jelikož se původní objekt blížil konci životnosti, chtěli jsme vyzkoušet - za využití stejných principů jako původní nástavba, tj. minimalizace stavebních procesů, zapojení místních atd. – zvýšení standartu objektu.

technické informace

Osvědčenou hmotu bylo zbytečné měnit, jednalo se tedy především změnu konstrukčního systému, povrchů, technologie a zeteplení. Nejčastější konstrukční princip u současných dřevostaveb nosnou konstrukci zakrývá a elementární prvkek stavby tím pádem není viditelný. Zde je konstrukce z KVH hranolů přiznaná a celá skladba stěny je umístěna za konstrukci směrem k exteriéru. Kvůli plasticitě vnitřního povrchu je záklop realizovaný z hoblovaných prken. Fasáda je naopak z neošetřených a nehoblovaných modřínových fošen, která svým hrubým povrchem a rychlým zšednutím nechá objekt přirozeně splynout se zelení, kterou je objekt obklopen. Hlavním záměrem bylo posouzení složitosti procesu výstavby a poměr nákladů vůči zvýšení standartu nového objektu.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty