Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Manifesto Market Anděl

Ateliér a jména autorů

Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof / CHYBIK + KRISTOF

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Ostrovského, 15000 Praha, Česko
investor
Manifesto Anděl s.r.o.
dodavatel

KOMA Modular, Partero, Peri, mmcité

Datum kolaudace
02/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Manifesto Market je značka zaměřující se na transformaci zanedbaných a nevyužívaných částí městských bloků v živé iniciační body v rámci celých čtvrtí. Pro svoji třetí realizaci si Manifesto vybralo proluku na nároží městského bloku nacházejícího se na pražském Andělu. Lokalita, dobře napojená na hustě obydlenou rezidenční čtvrť, leží v srdci nákupní, obchodní a zábavní čtvrti Anděl. Tato urbanistická výplň aktivovala nedostatečně využívanou mezeru v městské struktuře a stala se novým místem setkávání.

Forma čerpá z typologie bloků, specifické pro pražskou městskou strukturu. Každé z nádvoří, které se vyznačuje specifickými prvky, jako je mobiliář, osvětlení a zeleň, poskytuje jedinečné zážitky pro návštěvníky i místní komunitu. Forma doplňuje stávající stavební čáru a vytváří veřejný prostor mezi tržištěm a ulicemi. Aktivní čelní fasády působí na bezprostřední okolí a zapojují kolemjdoucí, aniž by vstupovali přímo do food hubu Marketu.

technické informace

Manifesto Andel je příkladem reverzibilního designu a filozofie opakovaného použití je pro jeho koncepci klíčová. Modulární jednotky navržené ateliérem Chybik + Kristof pro potřeby předchozího Manifesto Market na Smíchově plně odpovídaly koncepci dočasného stavby a udržitelnosti každodenního provozu. Konstrukční prvky a konteinery opláštěné vlnitým hliníkovým plechem, osvětlení a nábytek z předchozí realizace našly využití v rámci nového konceptu.

Vyvýšená dřevěná plošina umožňuje bezbariérový přístup a skrývá pod sebou umístěnou dočasnou technickou infrastrukturu. Tuto sestavu nových a již využitých komponent zastřešuje struktura z modrého lešení, která místy tvoří terasu a dodává tak místu další úroveň pro zážitek z živého prostoru.

Tržnice funguje po celý rok a je poháněna čistou energií z obnovitelných zdrojů. Díky modulární koncepci je Manifesto Market kompatibilní s různými prostory, což umožňuje jeho opětovné využití na budoucích místech.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty