Prezentace projektu proběhne
19.10.2021 14:25
Přejít do místnosti

Lazy House Zlín

Ateliér a jména autorů

brainwork

petrjanda

Typ projektu
Rodinný dům
místo realizace
Lazy VII 7121, 760 01 Zlín
investor
neuvedeno
dodavatel
Datum kolaudace
01/2020
Popis hlavní myšlenky projektu

Dům je situovaný zdánlivě mimo kontext baťovského urbanismu a jeho konstrukční a vizuální kánon. Vnímání Zlína však definuje vzájemným pohledovým a průhledovým kontaktem horizont událostí celého architektonického konceptu. Kompozici vytváří pootočení dispozice uvnitř pláště; vnějšek drží vrstevnicovou logiku okolních domů, zatímco vnitřek se přitáčí k městu. Dům neexponuje nosnou monolitickou konstrukci, pracuje s vlastní výtvarnou logikou napětí mezi abstraktním kovovým vnějškem a měkce dřevěným vnitřkem s barevnými akcenty vržených světel.

Hlavní obytné podlaží se propojuje s nebem odhmotněním skrze zrcadlení a moaré fasád a „levituje“ na cortenové podnoži vnořené do svahu. Dům je vizuálně prostupný (zevnitř ven) skrze severní a jižní fasádu, východní a západní fasáda chrání soukromí domu v kontaktu se sousedy a propouští pohled ven a slunce dovnitř skrze okna krytá nerezovou membránou. Zelená střecha s proskleným ateliérem srůstá v pohledu shora s kobercem zahradního města.

technické informace

Hlavní obytný prostor domu je koncentrován na ploše horního podlaží a je možné jej prohlédnout napříč ze zahrady k městu skrze centrální společenskou zónu. Rotace dispozice umožňuje rozmístění obytných místností po obvodě tak, že si udržují svou vlastní intimitu a výhledovou logiku. Konstrukci domu tvoří železobetonový monolit, kontaktně izolovaný výkonnou tepelnou izolací ve vrstvě odpovídající nízkoenergetickým až pasívním stavbám, pohledově obložený v exteriéru i interiéru materiály tak, aby přirozeně podporovaly kompoziční skladbu domu.

Spodní podlaží obsahuje garáž, hostinský byt s vlastní terasou, saunu a technické vybavení. Zahrada obtéká dům, stoupá ke sklípku s ohništěm a kulminuje v grottě zapuštěné v terénu nad terasou s bazénem. Technologické řešení je postavené na tepelném čerpadle se dvěma zemními vrty a nízkoteplotním vytápění a vzduchotechnice s rekuperací, které jsou při doteku na povrchu podlah neznatelné.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty